تبریز دیجی لینکلر - بزرگترین وب کامپیوتر و موبایل وبلاگ تبریز دیجی لینکلر بخشی از وبلاگ تبریز ویکی لینکلر میباشد http://tabrizdigilinks.mihanblog.com 2020-09-29T00:35:56+01:00 text/html 2020-02-24T16:33:01+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال بهترین اپراتور اینترنت منطقه آذربایجان http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/385 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">دست اپراتور‌های اینترنتی برای کاربران رو شده و حالا هر کسی می‌تواند وضعیت کیفیت اینترنت برای هر کدام از اپراتور‌ها را در استان محل زندگی خود بررسی کند. وزارت ارتباطات، اطلاعات مربوط به کیفیت اینترنت را در سامانه نت‌سنج‌پلاس که به‌تازگی راه‌اندازی شده ارائه کرده است.</font> <p style="text-align: right;"><font size="2">علاوه بر رتبه‌بندی اپراتور‌های اینترنت در هر استان بر اساس چهار گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی و دانلود حجیم، امکان تست سرعت اینترنت داخلی و بین‌المللی در این سامانه فراهم شده است. همچنین شما با انتخاب منطقه محل زندگی‌تان می‌توانید نتیجه تست سرعت را برای کاربران اینترنت که در نزدیکی شما زندگی می‌کنند مشاهده کنید تا ببینید سرعت اینترنت در منطقه مورد نظرتان عموماً چقدر است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در این گزارش ضمن بررسی رتبه‌بندی اپراتور‌های اینترنت ثابت در استان‌های مختلف، وضعیت کلی کیفیت اینترنت در هر استان را آورده‌ایمن که شامل ۱۱ اپراتور شاتل، پیشگامان، مخابرات، آسیاتک، حلماگستر، صبانت، لایزر، پارس آنلاین، رهام تک، فن‌آوا و های‌وب می‌شود. طبیعتاً صرفاً کیفیت اینترنت نمی‌تواند معیار خوبی برای انتخاب بهترین اپراتور باشد، چرا که در انتخاب‌تان باید قیمت و تعرفه بسته‌های اینترنت هر کدام از اپراتور‌ها را هم در نظر بگیرید. شاید با این کار نتیجه تغییرات زیادی داشته باشد. این گزارش بر مبنای اطلاعات ارائه‌شده توسط سامانه نت‌سنج‌پلاس نوشته شده و ممکن است با تجربه کاربری شما مغایر باشد؛ پس بهتر است زیاد از خواندن آن عصبانی نشوید!</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="بهترین اپراتور اینترنت خود را بشناس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/12/4/2289638_142.jpg" alt="بهترین اپراتور اینترنت خود را بشناس" width="550" height="367" align=""><br></font></p><p style="text-align: right;"><br><font size="2"></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>بهترین اپراتور اینترنت در استان آذربایجان شرقی</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">وضعیت کلی اینترنت برای کاربران استان آذربایجان شرقی با مرکزیت تبریز، خوب ارزیابی شده است. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربری، تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است.</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>دانلود حجیم:</strong> شاتل، مخابرات، رهام داتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>تماس اینترنتی:</strong> شاتل، مخابرات، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>بازی آنلاین:</strong> شاتل، مخابرات، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>کاربران تجاری:</strong> شاتل، مخابرات، آسیاتک</font></li></ul><div><br></div> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>بهترین اپراتور اینترنت در استان آذربایجان غربی</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">وضعیت کلی اینترنت استان آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه چندان قابل تعریف نیست. سامانه نت‌سنج‌پلاس می‌گوید کیفیت در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی در وضعیت متوسط قرار دارد و زردرنگ است.</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>دانلود حجیم:</strong> شاتل، پیشگامان، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>تماس اینترنتی:</strong> شاتل، آسیاتک، پیشگامان</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>بازی آنلاین:</strong> شاتل، آسیاتک، پیشگامان</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>کاربران تجاری:</strong> شاتل، پیشگامان، آسیاتک</font></li></ul><div><br></div> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>بهترین اپراتور اینترنت در استان اردبیل</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">کیفیت اینترنت استان اردبیل در هر پنج گروه کاربری تجاری، بازی آنلاین، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی متوسط ارزیابی شده و در وضعیت زردرنگ قرار دارد. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس، اپراتور شاتل عملکرد بهتری نسبت به دیگر اپراتور‌ها دارد.</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>دانلود حجیم:</strong> شاتل، حلماگستر</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>تماس اینترنتی:</strong> شاتل، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>بازی آنلاین:</strong> شاتل، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong>کاربران تجاری:</strong> شاتل، حلماگستر</font></li></ul><div><br></div><div><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>بهترین اپراتور اینترنت در استان قزوین</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">شامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت اینترنت در استان قزوین را به طور کلی "خوب" ارزیابی کرده و کیفیت اینترنت در هر پنج گروه کاربران تجاری، بازی، تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وبگردی سبزرنگ است. شاتل بهترین عملکرد را در این استان از خود نشان داده است.</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> دانلود حجیم:</strong> شاتل، حلماگستر، مخابرات</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> تماس اینترنتی:</strong> شاتل، مخابرات، حلماگستر</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> بازی آنلاین:</strong> شاتل، مخابرات، پیشگامان</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> کاربران تجاری:</strong> شاتل، مخابرات، حلماگستر</font></li></ul><div><font size="2"><br></font></div><div><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>بهترین اپراتور اینترنت در استان همدان</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">کیفیت اینترنت به‌طور کلی در استان همدان از طرف ورازت ارتباطات "خوب" ارزیابی شده و وضعیت در همه دسته‌های وبگردی، دانلود حجیم، تماس اینترنت، بازی و کاربران تجاری سبزرنگ است. در این استان اپراتور شاتل بهترین عملکرد را دارد.</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> دانلود حجیم:</strong> شاتل، پیشگامان، مخابرات</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> تماس اینترنتی:</strong> شاتل، پیشگامان، مخابرات</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> بازی آنلاین:</strong> شاتل، پیشگامان، مخابرات</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> کاربران تجاری:</strong> شاتل، پیشگامان، مخابرات</font></li></ul><div><br></div><div><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>بهترین اپراتور اینترنت در استان زنجان</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر ساکن زنجان هستید، بهتر است بی‌خیال تماس اینترنتی شوید، چرا که کیفیت اینترنت در این گروه ضعیف ارزیابی شده و در وضعیت قرمز قرار دارد. دیگر گروه‌ها هم چندان قابل تعریف نیست. بر اساس اطلاعات سامانه نت‌سنج‌پلاس وضعیت در چهار گروه دیگر زردرنگ است.</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> دانلود حجیم:</strong> شاتل، صبانت، پیشگامان</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> تماس اینترنتی:</strong> شاتل، پیشگامان، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> بازی آنلاین:</strong> شاتل، پیشگامان، آسیاتک</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2"><strong> کاربران تجاری:</strong> شاتل، پیشگامان، آسیاتک</font></li></ul><div><br></div></div></div></div></div> text/html 2020-02-08T16:57:53+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال راهنمای عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/384 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">در رابطه با عمر باتری گوشی هزاران مطلب مختلف نوشته شده و به احتمال زیاد حداقل چند مورد از آن‌ها را خوانده‌اید. از آنجایی که کمتر کاربری دوست دارد با این مشکل دست و پنجه نرم کند، این یک موضوع بسیار محبوب به حساب می‌آید. با این حال، در بیشتر مطالب معمولاً به ترفند‌های مربوط به افزایش عمر باتری گوشی پرداخته می‌شود، ولی حالا قصد داریم به تمام عوامل تأثیرگذار بر آن نگاهی بیندازیم.</font> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276465_799.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="349" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">همان‌طور که در ادامه می‌توانید ببینید، این یک مطلب طولانی است که به خوبی نشان می‌دهد بخش‌های متعددی بر عمر باتری اثرگذار هستند. با این حال، تمام این عوامل را می‌توان به دو بخش اصلی سخت‌افزار و نرم‌افزار تقسیم کرد. با مطالعه این فهرست، احتمالا می‌توانید متهمان ردیف اول مربوط به کاهش عمر باتری خود را شناسایی کنید و اگر این متهمان قابل اصلاح باشند، این مشکل را تا حدی برطرف کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ظرفیت باتری</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276466_545.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="309" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اول از همه به واضح‌ترین عامل می‌پردازیم که چیزی نیست جز ظرفیت باتری. اندازه باتری گوشی‌ها یکسان نیست و ظرفیت آن‌ها نقش بسیار مهمی در رابطه با عمر باتری گوشی ایفا می‌کند. ظرفیت این باتری‌ها عموما با واحد «میلی‌آمپر ساعت» (mAh) مطرح می‌شود که از لحاظ تئوری هرچقدر این عدد بزرگ‌تر باشد، می‌تواند برای مدت بیشتری انرژی موردنیاز گجت را تأمین کند. البته اوضاع همواره به این سادگی هم نیست.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">گوشی‌های پرچم‌دار غول‌پیکری مانند گلکسی نوت ۱۰ پلاس و هواوی میت ۳۰ پرو به ترتیب از باتری‌های ۴۳۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برند. در این بین، پیکسل ۴ با باتری ۲۸۰۰ میلی‌آمپر ساعتی عرضه شده است. در رابطه با وضعیت باتری می‌توان به موارد مختلفی اشاره کرد، ولی اگر این متغیر‌ها را نادیده بگیریم، گوشی‌های مجهز به باتری بزرگ‌تر می‌توانند برای مدت بیشتری بدون نیاز به شارژ شدن فعالیت داشته باشند.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>نمایشگر</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276467_628.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="310" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">یک نمایشگر از طریق ۴ بخش مختلف می‌تواند بر عمر باتری گوشی تأثیر داشته باشد. اولین مورد اندازه نمایشگر است، زیرا هرچقدر اندازه آن بیشتر باشد، برای روشن شدن به انرژی بیشتری نیاز دارد. البته گوشی‌های مجهز به نمایشگر‌های بزرگ‌تر معمولاً از باتری‌های بزرگ‌تری هم بهره می‌برند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">دومین مورد، مربوط به رزولوشن نمایشگر است. نمایشگر‌های مبتنی بر رزولوشن ۱۴۴۰ p نسبت به نمایشگر‌های ۱۰۸۰ p حدود ۷۷ درصد پیکسل‌های بیشتری دارند و این پیکسل‌ها نیازمند دریافت قدرت پردازشی بیشتری هستند و در نتیجه منجر به افزایش مصرف باتری می‌شوند. برخی از سازندگان برای این نمایشگر‌ها حالت رزولوشن ۱۰۸۰ p را هم ارائه می‌دهند تا کاربران در صورت صلاحدید خود چنین گزینه‌ای را انتخاب کنند و در عوض عمر باتری گوشی خود را افزایش دهند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">سومین عامل مؤثر، روشنایی نمایشگر است. در این زمینه لازم نیست توضیحات زیادی را مطرح کنیم و کاملا واضح است هر چیزی اگر روشن‌تر باشد، نیازمند دریافت انرژی بیشتری خواهد بود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276468_242.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="309" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در نهایت، باید به رفرش ریت نمایشگر اشاره کنیم. رفرش ریت به تعداد دفعاتی گفته می‌شود که نمایشگر در هر ثانیه خود را به‌روزرسانی می‌کند و با واحد «هرتز» (Hz) اندازه‌گیری می‌شود. برخی از گوشی‌های تازه‌نفس، از نمایشگر‌های مبتنی بر رفرش ریت ۹۰ تا ۱۲۰ هرتز بهره می‌برند که نسبت به نمایشگر‌های مرسوم ۶۰ هرتز حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد سرعت به‌روزرسانی بیشتری دارند. همین موضوع می‌تواند فشار زیادی را بر باتری گوشی وارد کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">نمایشگرها، مهم‌ترین مصرف‌کننده باتری‌ها محسوب می‌شوند، زیرا مهم‌ترین پل ارتباطی کاربر با گوشی هستند. به همین خاطر بیشتر ترفند‌های مربوط به افزایش عمر باتری گوشی مربوط به تغییر تنظیمات نمایشگر است. اما همان‌طور که گفتیم، کاهش اندک روشنایی نمایشگر نمی‌تواند عمر باتری را به‌طور معناداری افزایش دهد و تغییر رزولوشن هم زمانی مؤثر است که اهل استفاده پیوسته از گوشی خود باشید. در ضمن باید به تأثیر حالت تاریک سیستم‌عامل برای نمایشگر‌های اولد هم اشاره کنیم که علی‌رغم تبلیغات انجام شده، حتی این حالت هم نمی‌تواند عمر باتری را به‌صورت قابل توجهی افزایش دهد.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ارتباطات</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276469_427.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="310" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">ارتباطات گوشی تأثیر زیادی بر عمر باتری دارند و مهم‌ترین ارتباطات هم آنتن‌دهی، اینترنت موبایل، بلوتوث، وای‌فای و رهگیری موقعیت مکانی هستند. همان‌طور که احتمالا می‌دانید، اگر هرکدام از این موارد را فعال کنید، ولی از آن‌ها استفاده نکنید، طی ساعات متمادی انرژی غیرضروری را مصرف می‌کنند. البته شرکت‌های سازنده به لطف بهبود‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری این کاهش مصرف انرژی را بهبود بخشیده‌اند، ولی در هر صورت همچنان تأثیرگذار هستند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">علاوه بر این، آنتن‌دهی ضعیف هم می‌تواند فشار بیشتری بر باتری گوشی وارد کند که این مشکل را معمولاً به راحتی نمی‌توان اصلاح کرد. گوشی شما مرتباً به دنبال سیگنال قوی برای ارتباط با دکل‌های مخابراتی می‌گردد و اگر آنتن‌دهی ضعیف باشد، این جستجوی پیوسته مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276470_943.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="343" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در نهایت، بهره‌گیری از این ارتباطات هم طبیعتاً منجر به مصرف انرژی می‌شود. این یعنی اگر با گوشی خود به اینترنت وصل شوید و ۵ دقیقه را صرف دانلود یک فایل کنید، برای مدت ۵ دقیقه سخت‌افزار‌های مربوطه درگیر این موضوع خواهند بود. حتی تماس گرفتن با گوشی هم بالاخره بخش‌هایی از گوشی را درگیر می‌کند و این یعنی انرژی مورد نیاز چنین کاری باید از طرف باتری تأمین شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در برخی از توصیه‌ها آمده که اگر برای مدتی از گوشی خود استفاده نمی‌کنید، آن را بر روی حالت هواپیما قرار دهید. اما اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، چنین کاری هم منجر به صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف انرژی باتری نمی‌شود و در ضمن باید به جنبه آزاردهنده بودن آن هم اشاره کنیم. روی هم رفته، توصیه می‌کنیم در محل کار و خانه برای گوشی خود از وای‌فای استفاده کنید، زیرا بهره‌گیری از اینترنت موبایل انرژی بیشتری را مصرف می‌کند و در زمانی که از بلوتوث و GPS استفاده نمی‌کنید، آن‌ها را غیرفعال کنید.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>تراشه</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276471_844.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="310" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">تراشه قلب تپنده گوشی است و به همین خاطر از لحاظ جنبه‌های مختلف به‌خصوص عمر باتری گوشی نقش مهمی را ایفا می‌کند. ویژگی‌هایی مانند حداکثر سرعت و ولتاژ تراشه تاثیر زیادی بر باتری دارند، ولی بدون روت کردن گوشی اندرویدی نمی‌توانید این موارد را دست‌کاری کنید و اکثریت کاربران هم علاقه‌ای به روت کردن گوشی خود ندارند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برای کاربران معمولی، نخستین ویژگی تراشه که باید اهمیت زیادی داشته باشد، نسل آن است. هر ساله، تراشه‌ها کوچک‌تر، سریع‌تر و از لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر می‌شوند. به زبان بسیار ساده، باید بگوییم که تراشه‌های جدیدتر همان کار‌های تراشه‌های قدیمی را با سرعت بیشتر و مصرف انرژی کمتر انجام می‌دهند و در ضمن گرمای کمتری را هم تولید می‌کنند. تمام این موارد تأثیر زیادی بر افزایش عمر باتری گوشی دارند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">مدل تراشه هم اهمیت زیادی دارد. پیکسل ۳ a XL از لحاظ عمر باتری یکی از بهترین گوشی‌های ۲۰۱۹ محسوب می‌شود که مهم‌ترین دلیل این موضوع، به تراشه اسنپ‌دراگون ۶۷۰ برمی‌گردد؛ این تراشه در مقایسه با تراشه‌های قدرتمندی مانند اسنپ‌دراگون ۸۵۵ قدرت کمتری دارد، ولی در عوض در زمینه بهبود عمر باتری حرف زیادی برای گفتن دارد. از طرفی دیگر، اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس مدل قدرتمندتر ۸۵۵ محسوب می‌شود و به همین خاطر انرژی بیشتری مصرف می‌کند.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>دوربین</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276472_588.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="310" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">دوربین یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های گوشی محسوب می‌شود و باید بگوییم حتی دوربین هم می‌تواند مصرف انرژی باتری را تا حد قابل توجهی افزایش دهد. این موضوع به‌خصوص برای دوربین‌های مبتنی بر قطعات متحرک بیشتر صدق می‌کند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به دوربین مجهز به دیافراگم متغیر پرچم‌داران سامسونگ و دوربین سلفی پاپ‌آپ گوشی‌های مختلف اشاره کنیم.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">البته دوربین به خودی خود انرژی زیادی را مصرف نمی‌کند بلکه این مصرف عمدتاً مربوط به نمایشگر و پردازش مربوط به تصاویر است. کاربران برای ثبت عکس باید از نمایشگر استفاده کنند و برخی از سازندگان هم روشنایی نمایشگر را برای این کار افزایش می‌دهند. علاوه بر این، روزبه‌روز پردازش‌های مربوط به تصاویر پیچیده‌تر می‌شود و همین موضوع مصرف انرژی را افزایش می‌دهد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276473_741.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="309" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">فیلم‌برداری هم نسبت به عکاسی فشار بیشتری بر باتری وارد می‌کند. در این زمینه مواردی مانند رزولوشن فیلم‌برداری و سرعت آن اهمیت زیادی دارد. به‌عنوان مثال فیلم‌برداری با رزولوشن ۴ K نیازمند بهره‌گیری از قدرت پردازشی بیشتری است و بنابراین انرژی بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر موارد ذکر شده، باید به اپلیکیشن‌های مانند اسنپ‌چت اشاره کنیم که تا حد زیادی متکی به دوربین هستند و به همین خاطر انرژی زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>دیگر قطعات سخت‌افزاری</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276474_934.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="310" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اساساً هرکدام از قطعات زمانی که مورد استفاده قرار می‌گیرند، تا حدی شارژ باتری را مصرف می‌کنند. به‌عنوان مثال گوشی‌های پیکسل ۴ مجهز به سیستم راداری هستند که همواره در انتظار حرکات دست کاربر به سر می‌برند. این قطعات نه‌تن‌ها عمر باتری گوشی را کاهش می‌دهند، بلکه به دلیل اندازه‌ای که دارند، حتی می‌توانند منجر به ایجاد محدودیت فضا برای تعبیه باتری شوند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">از دیگر موارد سخت‌افزاری می‌توانیم به ویبره گوشی اشاره کنیم. اگر از جمله کاربرانی هستید که روزانه صد‌ها نوتیفیکیشن دریافت می‌کنید و برای هرکدام از آن گوشی به لرزش درمی‌آید، همین موضوع می‌تواند تأثیر زیادی در افزایش مصرف باتری داشته باشد. همین موضوع برای اسپیکر‌ها هم صدق می‌کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">به طور کلی، مقدار تخلیه انرژی باتری با میزان استفاده از قابلیت‌های مختلف ارتباط مستقیمی دارد. علاوه بر این، گاهی اوقات مصرف انرژی آن‌قدر پایین است که اصلاً لازم نیست به آن توجه کنید. به‌عنوان مثال، برای شارژ کامل قلم S Pen تنها ۰.۵ میلی‌آمپر انرژی نیاز است که در برابر باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی گلکسی نوت ۱۰ پلاس اصلاً به چشم نمی‌آید.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>دما و سن و سال</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276475_383.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="262" align=""><strong>بهترین دما برای عملکرد مناسب باتری بین ۲۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد است</strong></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">دما و سن‌وسال تاثیر زیادی بر عمر باتری گوشی دارند. باتری‌ها زمانی که تازه‌نفس هستند و در دمای متعادلی قرار دارند، بهترین عملکرد خود را به ارمغان می‌آورند. اما در نهایت، مهم‌ترین عامل کاهش عمر باتری گوشی مربوط به افزایش سن آن است. باتری‌ها برای ذخیره کردن انرژی از فعل‌وانفعالات شیمیایی استفاده می‌کنند و چنین واکنش‌های شیمیایی هم تا ابد ادامه‌دار نیستند. اما شرکت‌های سازنده تا حد ممکن این باتری‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها را بهینه‌سازی می‌کنند تا کاربران بتوانند برای مدت قابل توجهی از آن‌ها بهره ببرند. در این میان طبق بررسی‌های انجام شده، حتی اگر باتری گوشی مورد استفاده قرار نگیرد، به مرور زمان ظرفیت آن کاهش پیدا می‌کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">وضعیت دما کمی پیچیده‌تر است. از یک طرف باتری‌های سرد ظرفیت کمتری دارند (به خاطر داشته باشید با واکنش‌های شیمیایی سروکار داریم) در حالی که باتری‌های گرم‌تر عملکرد بهتری ارائه می‌دهند. با این حال باقی ماندن زمان زیاد در گرما یا سرمای شدید می‌تواند منجر به آسیب دائمی باتری شود. طبق برخی بررسی‌های انجام شده، بهترین دما برای باتری‌های لیتیوم یونی ۲۰ درجه سانتی‌گراد است. اما مطمئناً نمی‌توانید همواره دماسنج در دست بگیرید و دمای محیط اطراف گوشی خود را تغییر دهید. البته خوشبختانه شرکت‌های سازنده فرایند شارژ معمولی و شارژ سریع باتری گوشی‌ها را طوری تنظیم کرده‌اند که این باتری‌ها در معرض حرارت زیادی قرار نگیرند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276476_872.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="345" align=""></strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">باید خاطرنشان کنیم که حتی اگر همواره مراقب باتری گوشی خود باشید، بعد از حدود هزار بار شارژ کردن، ظرفیت آن حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. در هر صورت برای کاهش سرعت فرسودگی باتری، هنگام شارژ گوشی بهتر است از آن استفاده نکنید و در ضمن بازی‌های سنگین را به مدت طولانی اجرا نکنید، زیرا دمای باتری و گوشی را افزایش می‌دهند.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>اپلیکیشن‌های فعال</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اپلیکیشن‌ها نقش مهمی در زمینه‌ی عمر باتری گوشی ایفا می‌کنند. اپلیکیشن‌های دوربین، مبتنی بر GPS و اپلیکیشن‌هایی که نیازمند انتقال داده‌های حجیمی هستند، معمولاً انرژی زیادی را مصرف می‌کنند. به‌عنوان مثال، اسنپ‌چت از دوربین، جی‌پی‌اس و داده‌های حجیمی استفاده می‌کند که تمام این موارد باعث می‌شود چنین اپلیکیشنی نسبت به مثلاً یک مرورگر وب فشار بیشتری بر باتری وارد کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276477_258.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="296" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">بازی‌های موبایل هم از مواردی هستند که بخش‌های زیادی را درگیر می‌کنند؛ از پردازنده و پردازنده گرافیکی گرفته تا اینترنت و نمایشگر گوشی. در همین زمینه باید به بازی Pokémon Go اشاره کنیم. این نخستین بازی موبایل بود که می‌توانست به صورت هم‌زمان از جی‌پی‌اس، بلوتوث، دوربین، نمایشگر و اینترنت استفاده کند. این بازی در اوج محبوبیت در سال ۲۰۱۶ آمار فروش پاوربانک را هم افزایش داد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">هرچقدر از چنین بازی‌ها و اپلیکیشن‌هایی بیشتر استفاده کنید، طبیعتاً عمر باتری هم کمتر می‌شود. البته از آنجایی که پردازنده‌ها هر سال قدرتمندتر از لحاظ مصرف انرژی بهینه‌تر می‌شوند، این مشکل دیگر به شدت گذشته احساس نمی‌شود. به همین خاطر اگر عمر باتری گوشی برای شما اهمیت خیلی زیادی دارد، بهتر است از چنین اپلیکیشن‌ها و بازی‌هایی استفاده نکنید یا اینکه از تراشه‌های تازه‌نفس بهره ببرید تا کمتر از گذشته با چنین مشکلی مواجه شوید.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>اپلیکیشن‌های پس‌زمینه</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276478_277.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="309" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">به غیر از اپلیکیشن‌هایی که به صورت فعالانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید به اپلیکیشن‌ها و سرویس‌هایی اشاره کنیم که در پس‌زمینه اجرا می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به اپلیکیشن‌های استریم موسیقی و پخش پادکست و دیگر موارد این‌چنینی اشاره کنیم. این اپلیکیشن‌ها حتی در صورت خاموش شدن نمایشگر هم به کار خود ادامه می‌دهند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">طبیعتاً چنین مواردی هم انرژی مصرف می‌کنند و در ضمن در مورد اپلیکیشن‌های استریم موسیقی و پادکست باید به استفاده از اینترنت هم اشاره کنیم. خوشبختانه، این اپلیکیشن‌ها به حدی بهینه‌سازی شده‌اند که برای مدت کوتاه انرژی قابل توجهی را مصرف نمی‌کنند. اما برخی کاربران ساعت‌ها به آهنگ‌ها و پادکست‌های مختلفی گوش می‌دهند که مجموع این ساعات استفاده منجر به افزایش مصرف انرژی باتری می‌شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">از دیگر نمونه‌ها می‌توانیم به اپلیکیشن‌های تورنت، اپلیکیشن‌های مربوط به رهگیری وضعیت تندرستی و اساساً هر اپلیکیشنی که در صورت خاموش بودن نمایشگر هم کار خود را انجام می‌دهد، اشاره کنیم. معمولاً بهره‌گیری جداگانه از این موارد فشار چندانی بر باتری گوشی وارد نمی‌کند، ولی استفاده همزمان چند مورد از آن‌ها می‌تواند کاربر را با مشکل کمبود شارژ باتری مواجه کند.</font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>سیستم‌عامل</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276479_226.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="310" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در آخر هم باید به مهم‌ترین بخش نرم‌افزار یعنی خود سیستم‌عامل اشاره کنیم وخوشبختانه سیستم‌عامل‌ها در زمینه‌ی مدیریت مصرف انرژی روزبه‌روز بهتر می‌شوند. سیستم‌عامل‌ها از یک چند لحاظ مشابه تراشه‌های محسوب می‌شوند. زیرا سال‌به‌سال بهینه‌تر می‌شوند، کار‌های مختلفی را سریع‌تر انجام می‌دهند و برای انجام این کار‌ها انرژی کمتری مورد استفاده قرار می‌گیرد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">هرکدام از سیستم‌عامل‌ها به چندین قابلیت نرم‌افزاری موجود در پس‌زمینه متکی هستند. قابلیت‌های نرم‌افزاری اندروید تا چند سال قبل فشار زیادی بر باتری وارد می‌کردند، ولی طی چند سال گذشته اندروید در این زمینه بسیار بهبود یافته است. این قابلیت‌های نرم‌افزاری در شرایط مختلف باید فعال باشند و یک نمونه کوچک، آپدیت دائمی اپلیکیشن هواشناسی محسوب می‌شود. به همین خاطر به غیر از خود پردازش سرویس موردنظر، با موضوع استفاده از اینترنت هم مواجه هستیم. این سرویس‌ها به‌تن‌هایی تأثیر اندکی بر عمر باتری دارند، ولی بهره‌گیری همزمان از چندین سرویس فعال در پس‌زمینه می‌تواند موجب بروز مشکل برای عمر باتری گوشی شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/11/16/2276480_263.jpg" alt="راهنمای جامع عوامل تاثیرگذار بر عمر باتری گوشی" width="550" height="314" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برای کنترل این قابلیت‌ها در اندروید، بدون دسترسی روت نمی‌توان کار چندانی انجام داد. اما حتی در صورت داشتن دسترسی روت هم کار زیادی از دست کاربران ساخته نیست. این قابلیت‌های فعال در پس‌زمینه، مبنای امکانات چندوظیفگی اندروید هستند. روی هم رفته، نمی‌توانید ماهیت اصلی سیستم‌عامل را تغییر دهید و در این زمینه کاری که واقعا از دستتان برمی‌آید این است که اپلیکیشن‌های مشکل‌زا برای باتری گوشی را حذف کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در زمینه‌ی قابلیت‌های جدید اندروید مربوط به این موضوع می‌توانیم به Adaptive Battery اشاره کنیم که سرویس‌های پس‌زمینه که چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به‌صورت خودکار غیرفعال می‌کند. شرکت‌های سازنده هم در کل امکاناتی برای مدیریت مصرف باتری ارائه می‌دهند و روی هم رفته در این زمینه کار چندانی از دست کاربران ساخته نیست.<br>سخن آخر</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">همان‌طور که می‌بینید، عوامل متعددی بر عمر باتری گوشی تاثیرگذار هستند که کنترل تمام آن‌ها غیرممکن است. به همین خاطر، در این زمینه توصیه‌های مختلفی مطرح می‌شود که در نهایت بسیاری از آن‌ها هم چندان مثمر ثمر واقع نمی‌شوند. همان‌طور که در این مطلب گفتیم، ظرفیت باتری‌های لیتیوم یونی به مرور زمان کاهش پیدا می‌کند و به همین خاطر به هر توصیه‌ای هم عمل کنید، دیر یا زود با این واقعیت مواجه می‌شوید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">بهترین راه برای صرفه‌جویی عمر باتری گوشی این نیست که به تعدادی از توصیه‌های باستانی که چندان هم موثر نیستند، وفادار بمانید. علاوه بر این، نباید نوع استفاده از گوشی خود را به طور کامل تغییر دهید. بهترین راه برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی باتری این است که مهم‌ترین منشأ مربوط به مصرف انرژی بیش از حد را پیدا کنید و برای حل آن قدم بردارید.</font></p></div> text/html 2020-01-24T13:30:15+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال بازیابی فایل های پاک شده بدون نرم افزار http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/383 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font> <div class="imgarticle"> <div align="center"><font size="2"><img style="width: 400px; height: 270px;" title="برگرداندن فایل های پاک شده در ویندوز 10، بدون نرم افزار " alt=" بازیابی فایل های پاک شده , بازیابی فایل های پاک شده در ویندوز 10" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co3989.jpg"></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em>بازیابی فایل های حذف شده</em></font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br><font size="2"><strong><span style="color: #333399;"><font size="2">فایلهای ضروری و مهم در برخی اوقات به علت اشتباه ، ویروسی شدن و... حذف میشوند و ما برای بازیابی آنها از نرم افزارهای Recovery استفاده میکنیم. در ادمه روشی برای دسترسی به نسخه های های قبلی یک فایل یا پوشه بدون نیاز به نرم افزار معرفی میکنیم.</font></span></strong></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;"><br></span></strong></font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">چگونه می توان فایلهای حذف شده دائمی را بدون نرم افزار بازیابی کرد؟</span></strong></font> </p><p style="text-align: justify;"><font size="2">شاید شما فایلهایی را بطور تصادفی حذف کرده یا ویروس مخرب داشته باشید به هر حال شما تمایل به بازگرداندن فایلهایتان دارید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">شما در جستجوی بهترین گزینه های بازیابی هستید. بسیاری از این راه حل ها به نرم افزار احتیاج دارند اما در صورت عدم استفاده شما از نرم افزار ، ما چند روش برای بازیابی فایل های حذف شده دائمی و بدون نرم افزار داریم.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">1- آیا بازیابی فایل های&nbsp;حذف شده دائمی امکان پذیر است؟</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">در بیشتر مواقع حذف فایل ها غیر ممکن است. اما وقتی اتفاقی بیفتد ، فوراً فکر می کنید "اوه! آیا امکان بازگشت آنها وجود دارد؟".&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">خوشبختانه جواب مثبت است. پس از حذف فایل ها ، فوراً از رایانه شما پاک نمی شود. به دلیل نحوه ذخیره داده های سیستم عامل ، یک دوره زمانی وجود دارد که&nbsp;&nbsp;فایل های&nbsp;حذف شده هنوز در دسترس هستند حتی اگر نمی توانید به راحتی به آنها دسترسی پیدا کنید. تا زمانی که شکاف های هارد دیسک مورد استفاده توسط&nbsp;&nbsp;فایل ها بازنویسی نشود ، بازیابی همچنان امکان پذیر است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">نرم افزار یک گزینه است اما تمرکز اصلی ما توضیح در مورد چگونگی بازیابی فایلهای حذف شده دائمی در ویندوز 10 بدون نرم افزار است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <div align="center"><font size="2"><img style="width: 450px; height: 213px;" title="برگرداندن فایل های پاک شده در ویندوز 10، بدون نرم افزار " alt=" بازیابی فایل های پاک شده , بازیابی فایل های پاک شده در ویندوز 10" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co3990.jpg"></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em>بازگرداندن فایلهای پاک شده</em> بدون نرم افزار</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">2- بازیابی فایل های&nbsp;حذف شده دائمی در ویندوز 10/8/7 بدون نرم افزار :</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;"><span style="color: #5f5ff1;"><strong style="color: #5f5ff1;">1- بازیابی&nbsp;فایل های حذف شده دائمی بدون نرم افزار از </strong><span style="color: #5f5ff1;"><strong>Previous Version</strong></span><strong style="color: #5f5ff1;">&nbsp;:</strong></span></span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اولین راه حل ما برای بازیابی فایل های حذف شده دائمی و بدون نرم افزار با بازیابی نسخه قبلی است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 1 .</span> به پوشه ای بروید که داده های از دست رفته شما را در آن ذخیره کرده است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 2 .</span> بر روی پوشه راست کلیک کرده و روی "Properties" کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 3 .</span> به برگه "Previous Versions" بروید و اگر نسخه های قابل بازیابی وجود دارد ، می توانید آنها را بازیابی کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <div align="center"><font size="2"><img style="width: 286px; height: 367px;" title="برگرداندن فایل های پاک شده در ویندوز 10، بدون نرم افزار " alt=" بازیابی فایل های پاک شده , بازیابی فایل های پاک شده در ویندوز 10" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co3988.jpg"></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em>ریکاوری فایل های پاک شده&nbsp;</em></font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">نکته منفی استفاده از این روش این است که برای همه پوشه ها کار نمی کند. برخی از آنها نسخه قبلی را ندارند و بنابراین Previous Versions امکان پذیر نخواهد بود. برای بیشتر قسمتها ، حداقل ارزش بررسی Previous Versions&nbsp;در دسترس است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #5f5ff1;">2- فایل های حذف شده دائمی و بدون نرم افزار را از یک نسخه پشتیبان تهیه کنید</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">راه دیگر که می توانید فایلهای حذف شده دائمی و بدون نرم افزار را بازیابی کنید این است که به سادگی بازیابی از نسخه پشتیبان تهیه کنید. انجام این کار از نسخه پشتیبان شخصی خود ساده و کپی و چسباندن است ، اگرچه یک ویژگی داخلی ویندوز برای گرفتن بک آپ و بازیابی آنها وجود دارد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 1 .</span> "Control Panel" را در نوار جستجو، جستجو کرده و بر روی نتیجه نهایی کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 2 .</span> از این فهرست "(Backup and Restore (Windows 7 " را انتخاب کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 3 .</span> به شرطی که قبلاً از نسخه پشتیبان تهیه کرده باشید ، "Restore my files" را مشاهده خواهید کرد. روی این دکمه کلیک کنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <div align="center"><font size="2"><img style="width: 450px; height: 250px;" title="برگرداندن فایل های پاک شده در ویندوز 10، بدون نرم افزار " alt=" بازیابی فایل های پاک شده , بازیابی فایل های پاک شده در ویندوز 10" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co3991.jpg"></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em>برگرداندن فایل های پاک شده</em> در ویندوز 10</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">بدیهی است ، این گزینه به این بستگی دارد که شما قبل از حذف فایلها ، از ویژگی&nbsp;Windows backup استفاده کرده اید. با فرض اینکه شما از این ویژگی استفاده نکردید ، به روش بعدی بروید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #5f5ff1;">3-&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #5f5ff1;">بازیابی فایل های حذف شده دائمی در ویندوز 10&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #5f5ff1;">با استفاده از دستور Prompt&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">راه حل نهایی ما در مورد بازیابی پرونده های حذف شده دائمی ، در مورد Command Prompt است. در ابتدا ، این پیچیده تر از آنچه در واقع است به نظر می رسد ، به همین دلیل راه حل های دیگر در اینجا ترجیح داده می شوند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 1 .</span> در نوار جستجوی ویندوز "Command Prompt" را وارد کرده ، روی برنامه راست کلیک کرده و "Run as Administrator" را کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 2 .</span>&nbsp;پس از باز شدن Command Prompt ، دستور "chkdsk C: /f" را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. توجه داشته باشید که "C:" حرف پیش فرض درایو است ، بنابراین ممکن است شما نیاز به تغییر این کار داشته باشید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #5f5ff1;">مرحله 3 .</span> پس از اتمام بررسی دیسک ، دستور "ATTRIB -H -R -S /S /D C:*.*" را تایپ کنید. باز هم ، ممکن است مجبور شوید C: را به حرف دیگری تغییر دهید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">این مهم است که تا زمان کامل شدن مراحل کار خود، هیچ یک از این دستورات را متوقف نکنید ، زیرا این امر معمولاً باعث خرابی گسترده داده ها می شود.</font></p></div> text/html 2020-01-03T14:17:08+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال راهکارهایی برای استفاده‌ی مفید از کامپیوتر‌ قدیمی http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/382 <font size="2"> در بسیاری از خانواده‌ها، کامپیوتر‌های قدیمی در گوشه‌ای از خانه و بدون استفاده باقی‌مانده که عملاً به اشغال یک فضای اضافه از خانه منجر می‌شود. بااین‌حال باید به این موضوع دقت کرد که حتی کامپیوتر‌های قدیمی، با سخت‌افزار‌های بسیار ضعیف نیز می‌توانند مورد استفاده بهینه و مفید قرار بگیرند. </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199947_234.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="309" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">شاید در نگاه اول دور انداختن و فروش قسمت‌هایی از کامپیوتر قدیمی، تنها راهکار پیش روی شما باشد، اما در واقع می‌توان حتی از کامپیوتر‌های بسیار قدیمی با مقادیر بسیار پایین رم و هارد نیز، استفاده‌هایی سودمند کرد. با برترین‌ها همراه باشید تا راهکار‌هایی ساده، ارزان و کارآمد را برای استفاده بهینه از کامپیوتر‌های قدیمی، در اختیار شما قرار دهیم.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>استفاده از سیستم‌عامل‌های جایگزین</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199941_145.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="342" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اغلب کامپیوتر‌های قدیمی موجود در خانه‌ها، از سیستم‌عامل ویندوز XP بهره می‌برند که نه‌تنها، کند، سنگین و قدیمی است، بلکه خطرات امنیتی زیادی را برای کاربران ایجاد می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">استفاده از یک سیستم سخت‌افزاری قدیمی، در کنار سیستم‌عامل ویندوز، یک تجربه کند و خسته‌کننده است که شاید یک دهه پیش قابل‌تحمل به نظر می‌رسید، اما این روز‌ها با افزایش سرعت پردازنده‌ها، گوشی‌ها و تبلت‌ها، غیرقابل تحمل به نظر می‌رسد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بااین‌حال باید به شما اعلام کنیم که سیستم‌عامل‌هایی هستند که برای استفاده از این سخت‌افزار‌های کهنه و قدیمی، بهینه‌سازی شده‌اند. توزیع‌های مختلف لینوکس که برای این شرایط خاص طراحی شده‌اند، می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای حیات بخشیدن به یک سخت‌افزار نیمه‌جان باشند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سیستم‌عامل Lubuntu یک سیستم‌عامل لینوکسی و بسیار سبک است که تنها به ۱۲۸ مگابایت رم برای اجرا شدن نیازمند است. این سیستم‌عامل که از نظر طراحی، شباهت زیادی به ویندوز XP دارد، قابلیت اجرای موسیقی، انواع فیلم، بازی‌های قدیمی و نصب مرورگر‌ها را در خود جای داده است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">باورکردنی نیست، اما سرعت اجرای برنامه‌ها در Lubuntu آن‌قدر زیاد است که شما عملاً متوجه میزان پایین رم و سی‌پی‌یو دستگاه نخواهید شد. از سوی دیگر به‌روزرسانی‌های همیشگی لوبونتو، مشکلات امنیتی ویندوز‌های قدیمی را نیز پشت سر می‌گذارد. در این سیستم‌عامل که بر پایه Debian و Ubuntu است، حتی لازم نیست یک آنتی‌ویروس را نصب کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">برای راه‌اندازی یک سیستم‌عامل سبک لینوکسی، چه انتخاب شما Lubuntu باشد، چه Chrome OS و حتی سیستم‌های پیشرفته‌تری مثل Elementary OS، تنها به چند صد مگابایت اینترنت، یک حافظه USB و کمی صبر و حوصله نیازمندید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نظر داشته باشید که یک کامپیوتر قدیمی می‌تواند به‌راحتی و با استفاده از نسخه Cloudready سیستم‌عامل Chrome OS، به یک کروم‌بوک قدرتمند و کارآمد تبدیل شود. کروم‌بوکی که تقریباً از پس تمامی فعالیت‌های روزمره یک کاربر عادی اینترنت، بر می‌آید.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>تبدیل کامپیوتر به یک تلویزیون هوشمند</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199942_621.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="309" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">تلویزیون‌های هوشمند، به استاندارد جدید شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزار مولتی‌مدیا تبدیل‌شده است. بااین‌حال قیمت بسیار زیاد این‌گونه تلویزیون‌ها، ممکن است برای بسیاری از کاربران سنگین باشد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">درصورتی‌که یک کامپیوتر قدیمی در گوشه خانه دارید، می‌توانید از سخت‌افزار موجود در این کامپیوتر برای تبدیل تلویزیون‌های معمولی به سیستم‌های هوشمند استفاده کنید. تنها کاری که لازم است انجام دهید، هماهنگی خروجی ویدیوی کامپیوتر، با ورودی تلویزیون است که در بدترین وضعیت با خرید یک کارت گرافیک ارزان‌قیمت، امکان‌پذیر می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سیستم‌عامل‌ها و اپلیکیشن‌هایی مثل Kodi می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای کامپیوتری باشند که قرار است به یک سیستم هوشمند تلویزیونی تبدیل شود. در نظر داشته باشید که در صورت استفاده از یک Mouse بی‌سیم، عملاً می‌توانید کامپیوتر را در مکانی دور از دید بینندگان تلویزیون قرار دهید و از سیستم هوشمند مولتی‌مدیا خود، لذت ببرید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">امکان نصب سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید، Chrome OS و لینوکس، در کامپیوتر‌های قدیمی، باعث شده تا این سیستم‌های ازکارافتاده، عملاً از تلویزیون‌های هوشمند، قوی‌تر باشند. شما در یک لینوکس قدرتمند، شاهد محدودیت نصب برنامه‌ها، استفاده از اینترنت و پخش فرمت‌های مختلف صوتی و تصویری، نخواهید بود.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>تبدیل به کنسول بازی‌های قدیمی</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199943_669.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="358" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر یک کامپیوتر قدیمی در خانه‌دارید، به‌احتمال زیاد به بازی‌های قدیمی و کلاسیک نیز علاقه دارید. بازی‌های کنسول‌های مختلف سگا، نینتندو و پلی‌استیشن، با استفاده از سیستم‌عامل لینوکس و نصب Emulator، در تمامی کامپیوتر‌های قدیمی قابل‌اجرا است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">می‌توانید با بهبود کارت گرافیک کامپیوتر و اتصال آن به سیستم ویدیویی منزل خود، یک کنسول قدرتمند بازی متصل به تلویزیون راه‌اندازی کنید و در کنار خانواده و دوستان، سرگرم شوید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سیستم‌عامل Steam OS می‌تواند بسیاری از بازی‌های مشهور این شرکت را در لینوکس راه‌اندازی کند. البته این سیستم‌عامل برای اجرا به ۴ گیگابایت رم و یک کارت گرافیک اختصاصی احتیاج دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">ازاین‌رو در صورت در اختیار داشتن یک کامپیوتر قدیمی، شاید batocera.linux بهترین گزینه شما برای راه‌اندازی یک کنسول بازی روی این کامپیوتر باشد. این سیستم‌عامل از برنامه مولتی‌مدیا Kodi نیز بهره می‌برد که در واقع به‌صورت همزمان، کامپیوتر شما را به یک سیستم مولتی‌مدیا نیز تبدیل می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بازی‌های قدیمی نینتندو، سگا و پلی‌استیشن مانند سوپر ماریو، علاءالدین و کراش تیم ریسینگ، در این سیستم‌عامل تنها با چند کلیک ساده قابل‌نصب هستند و می‌توانند شما و اعضای خانواده را ساعت‌ها سرگرم کنند.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>تبدیل کامپیوتر به سرور دوربین</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199944_550.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="313" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">استفاده از دوربین‌های امنیتی رو به افزایش است و حتی در خانه‌ها نیز می‌توان با هزینه‌ای کم، انواع مختلف دوربین را راه‌اندازی کرد. با استفاده از یک کامپیوتر قدیمی و چند سخت‌افزار ساده می‌توان یک سیستم امنیتی ساده و امن را در خانه طراحی کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">دوربین‌های انتخابی شما می‌توانند از انواع حرفه‌ای، بی‌سیم و یا حتی وب‌کم‌های ساده باشند که با استفاده از سیم و درگاه USB، به کامپیوتر متصل می‌شوند. برنامه‌های زیادی در سیستم‌عامل ویندوز، لینوکس و Chrome OS هستند که می‌توانند کامپیوتر قدیمی شما را به یک میزبان دوربین‌های امنیتی تبدیل کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نظر داشته باشید که برای راه‌اندازی چنین سیستمی، به چندین گیگابایت فضا نیازمندید پس اگر یک هارددرایو قدیمی روی کامپیوتر دارید، شاید مجبور باشید آن را با یک هارد جدیدتر و پرحجم‌تر، عوض کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اجرای چنین پروژه‌ای، نه تنها در بهبود شرایط امنیتی خانه و محل کار شما تأثیرگذار است، بلکه به یک پروسه جذاب و دوست‌داشتنی تبدیل می‌شود که می‌توانید به‌عنوان یک آزمایش علمی نیز به آن نگاه کنید.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>اهدای توان سخت‌افزاری کامپیوتر به پروژه‌های بین‌المللی</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199945_799.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="309" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">شاید توان کامپیوتر شما برای انجام فعالیت‌های روزمره کافی نباشد، اما مجموعه‌ها و گروه‌های علمی بین‌المللی می‌تواند از توان پردازشی سی‌پی‌یو کامپیوتر شما، برای بررسی و حل مشکلات علمی استفاده کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پردازش اشتراکی، یکی از روش‌های نوین حل مشکلات پیچیده علمی و محاسباتی است که مجموعه‌های علمی خاص مانند SETI@home از آن برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">برای مثال این پروژه از سال ۱۹۹۰، به بررسی سیگنال‌های ارسالی از فضا می‌پردازد تا شاید بتواند سیگنالی از دیگر موجودات زنده را در کیهان، کشف کند. پروژه‌های دیگری نیز وجود دارند که در زمینه‌های پزشکی، علمی و آموزشی، می‌توانند از توان پردازشی کامپیوتر‌های شخصی شما استفاده بهینه کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در صورت موفقیت هرکدام از این پروژه‌ها، شما و کامپیوتر قدیمی و ازکارافتاده گوشه خانه، سهمی مهم در پیشبرد علم را با کمترین هزینه و صرف زمان، به خود اختصاص داده‌اید.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>اهدای کامپیوتر به نیازمندان</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/14/2199946_464.jpg" alt="شش راهکار برای استفاده مفید از کامپیوتر‌های قدیمی" width="550" height="291" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بسیاری از سیستم‌هایی که ممکن است از نظر شما قدیمی و ازکارافتاده باشند، برای بسیاری از افراد، مجموعه‌ها و مدارس، قابل‌استفاده هستند و می‌توان از آن به بهترین شکل ممکن بهره برد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">مجموعه‌ها و سازمان‌هایی هستند که کامپیوتر‌های قدیمی را در ایران و جهان جمع‌آوری می‌کنند و از آن در سیستم‌های آموزشی ارزان‌قیمت و کم‌هزینه، استفاده می‌کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در ایران بنیاد خیریه مهرگیتی و البته دیگر مجموعه‌های خیریه و آموزشی، مدت‌ها است که به جمع‌آوری و ارتقا کامپیوتر‌های قدیمی، برای بهبود شرایط مکان‌های آموزشی در مناطق محروم می‌پردازند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">هدف از این طرح، تأمین رایانه موردنیاز مدارس، کتابخانه‌ها و مراکز آموزشی و فرهنگی مناطق محروم کشور است. پس از اهدای کامپیوتر قدیمی به خیریه، این شرکت‌ها معمولاً کامپیوتر‌ها را تعمیر می‌کنند، ارتقا می‌دهند و پس از آن به مناطق محروم و نیازمند ارسال می‌کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">این طرح که از سال ۱۳۸۶ و با همکاری با آموزش و پرورش در حال انجام است، منجر به اهدای بیش از دو هزار و پانصد رایانه به مناطق محروم در کشور شده است که تأثیر بسزایی در بهبود سوادآموزی در مناطق محروم دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">البته باید به این موضوع دقت کنید که پیش از اهدای کامپیوتر به خیریه انتخابی خود باید تمامی اطلاعات شخصی خود را از روی کامپیوتر پاک کنید. درصورتی‌که اطلاعات شما در دایره «محرمانه» قرار می‌گیرند، بهتر است از برنامه‌های تخلیه کامل هارددرایو، برای پاک کردن اطلاعات استفاده کنید.</font></p> text/html 2019-12-20T05:44:15+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال یافتن و حذف فایلهای تکراری در ویندوز http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/381 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"><a title="فایلهای تکراری در ویندوز،نرم افزار فایل تکراری" href="https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/delete-duplicatefiles01-windows.html" target="_blank"> <img style="width: 400px; height: 185px;" title="نرم افزار پاک کننده فایل تکراری،پیدا کردن فایل تکراری" alt="پاک کردن فایل تکراری, نرم افزار حذف فایل تکراری" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/delete-duplicatefiles01-1.jpg"> </a></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: 10.6667px;">نرم افزار پاک کردن فایل تکراری در ویندوز</span></span></font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">نرم افزارهای کپی یاب ،فضای هارد شما را برای فایلهای تکراری غیر ضروری اسکن کرده و به شما در حذف آنها کمک می کند تا فضای شما را آزاد کند. در این مطلب بهترین نرم افزارهای یافتن فایل های تکراری آورده شده است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">برای حذف فایلهای تکراری موجود در پوشه های سیستم مانند پوشه Windows و Program Files نباید از این ابزارها استفاده کنید. برای عملکرد صحیح ویندوز و برنامه&nbsp;هایی که استفاده می کنید ممکن است به این فایلهای تکراری در مکان های مختلف احتیاج داشته باشند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">یافتن و حذف فایلهای تکراری با&nbsp;Duplicate Cleaner Pro :&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"><a title="فایلهای تکراری در ویندوز،نرم افزار فایل تکراری" href="https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/delete-duplicatefiles01-windows.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 321px;" title="نرم افزار پاک کننده فایل تکراری،پیدا کردن فایل تکراری" alt="پاک کردن فایل تکراری, نرم افزار حذف فایل تکراری" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/delete-duplicatefiles01-2.jpg"> </a></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">نرم افزار Duplicate Cleaner Pro</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر واقعاً در مورد پیدا کردن و از بین بردن فایلهای تکراری جدی هستید ، بهترین نرم افزار&nbsp; Duplicate Cleaner Pro است که دارای رابط کاربری بسیار ساده ای با&nbsp;ویژگی های قدرتمند برای حذف فایلهای تکراری است. این نرم افزار رایگان نیست ، اما آنها یک نسخه آزمایشی رایگان را ارائه می دهند که می توانید برای تست اینکه آیا دوست دارید از آن استفاده&nbsp;کنید.&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">بهترین ابزار آسان برای استفاده: Finder Duplicate File Auslogics</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"><a title="فایلهای تکراری در ویندوز،نرم افزار فایل تکراری" href="https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/delete-duplicatefiles01-windows.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 317px;" title="نرم افزار پاک کننده فایل تکراری،پیدا کردن فایل تکراری" alt="پاک کردن فایل تکراری, نرم افزار حذف فایل تکراری" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/delete-duplicatefiles01-3.jpg"> </a></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">نرم افزار Finder Duplicate File Auslogics</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">بسیاری از نرم افزارهای یابنده فایل ها کاملاً پیچیده هستند و دارای گزینه های مختلف هستند. Auslogics Duplicate File Finder با اکثر موارد متفاوت است ، واسط&nbsp;ساده ای را ارائه می دهد . این ویژگی های مناسب دیگری دارد که همه باید از آن قدردانی کنند ، مانند یک صفحه پیش نمایش داخلی که به شما امکان&nbsp;مشاهده تصاویر ، گوش دادن به فایل های موسیقی و پیش نمایش&nbsp;فیلم ها را می دهد ، بنابراین می توانید ببینید چه فایلهایی را حذف می کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">این برنامه دارای تنظیمات پیش فرض معقول است ، یک صفحه ساده را ارائه می دهد. این پوشه های غیر سیستمی را در تمام درایوهای متصل به طور پیش&nbsp;فرض جستجو می کند ، اما شما به راحتی می توانید انتخاب کنید کدام درایورها و پوشه ها را جستجو کنید. بطور پیش فرض ، تصاویر ، فایلهای صوتی ، فایلهای&nbsp;ویدئویی ، بایگانی ها و برنامه های کاربردی را جستجو می کند ، اما شما می توانید فقط یک نوع فایل را انتخاب کنید یا اینکه انواع آن را جستجو کند. اگر به دنبال یک فایل خاص هستید ،&nbsp;می توانید به راحتی به آن بگویید که فایل هایی با کلمه خاص یا نامی خاص جستجو کند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">پس از انجام جستجو ، لیستی از فایلهای تکراری را مشاهده می کنید و به راحتی می توانید پیش نمایش های مربوط به آنها و سایر اطلاعات را مشاهده کنید. یا برای محدود کردن موارد دیگر، می توانید بر روی دکمه "Filter" کلیک کرده و براساس تاریخ ، اندازه یا نوع پرونده فیلتر کنید. فایلهایی را که می خواهید حذف شوند انتخاب کنید و بر روی دکمه&nbsp;"Delete Selected Files" کلیک کنید تا آنها به سطل زباله ارسال شود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">نرم افزار CCleaner :</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"><a title="فایلهای تکراری در ویندوز،نرم افزار فایل تکراری" href="https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/delete-duplicatefiles01-windows.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 298px;" title="نرم افزار پاک کننده فایل تکراری،پیدا کردن فایل تکراری" alt="پاک کردن فایل تکراری, نرم افزار حذف فایل تکراری" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/delete-duplicatefiles01-4.jpg"> </a></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">نرم افزار CCleaner</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">CCleaner ابزاری محبوب است ، بنابراین فرصتی مناسب برای نصب آن است. ویژگی اصلی CCleaner آن است که با از بین بردن فایلهای&nbsp;موقت غیر ضروری ، فضای موجود در دیسک سخت شما را آزاد می کند ، اما همچنین دارای چندین ابزار داخلی دیگر از جمله یافتن فایل کپی شده است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">CCleaner را راه اندازی کنید و برای یافتن این ویژگی روی Tools&gt; Duplicate Finder کلیک کنید. در همه نسخه های CCleaner موجود است ، بنابراین&nbsp;برای استفاده از آن نیازی به پرداخت هزینه CCleaner Pro نیست.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">تنظیمات پیش فرض CCleaner معقول است ، و به شما امکان می دهد فایل های کپی بر روی C خود را جستجو کنید: در حالی که فایل های سیستم و فایل های مخفی را نادیده می&nbsp;گیرید . همچنین می توانید با کلیک کردن روی دکمه “Add” یک فهرست خاص را جستجو کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #333399;">ابزار با فیلترهای پیشرفته: SearchMyFiles&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"><a title="فایلهای تکراری در ویندوز،نرم افزار فایل تکراری" href="https://www.beytoote.com/computer/tarfand-c/delete-duplicatefiles01-windows.html" target="_blank"> <img style="width: 450px; height: 249px;" title="نرم افزار پاک کننده فایل تکراری،پیدا کردن فایل تکراری" alt="پاک کردن فایل تکراری, نرم افزار حذف فایل تکراری" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/delete-duplicatefiles01-5.jpg"> </a></font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">نرم افزار&nbsp;SearchMyFiles&nbsp;</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">SearchMyFiles یک برنامه پیشرفته تر با فیلترهای قابل تنظیم تر است. به عنوان مثال می تواند فایلهایی را که ایجاد شده ، اصلاح شده و یا فقط بین تاریخ های مشخص و&nbsp;زمان هایی که مشخص کرده اید ، جستجو کند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">برنامه SearchMyFiles را راه اندازی کنید و کادر جستجوی پیچیده ای را مشاهده خواهید کرد. شما باید “Duplicates Search” را در کادر جستجو در بالای پنجره انتخاب کرده و با کلیک بر روی دکمه “Browse” در&nbsp;سمت راست ، پوشه ها را برای جستجو انتخاب کنید. به عنوان مثال ، می توانید C:\ را جستجو کنید تا کل C را جستجو کنید. سایر تنظیمات&nbsp;مورد نظر خود را پیکربندی کنید و برای جستجوی فایل های کپی بر روی “Start Search”&nbsp;کلیک کنید. لیستی از فایلهای تکراری را که در گروه قرار گرفته اند ، مشاهده می کنید و می&nbsp;توانید هر کدام را که می خواهید حذف کنید انتخاب کنید.</font></p></div> text/html 2019-11-25T11:18:02+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال درباره‌ اینترنت WiFi؛ مودم ، روتر http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/380 <font size="2"> این روز‌ها زمانی که لپتاپ یا گوشی هوشمند خود را باز می‌کنیم، این گونه به نظر می‌رسد که اینترنت همیشه و همه جا حاضر است. ما راه زیادی را از زمان شنیدن صدای جیرجیر مودم دایلاپ و تحمل قطع شدن مداوم اینترنت پیموده‌ایم. </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/9/3/2216017_491.jpg" alt="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" width="550" height="349" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">حال دیگر اتصال ما به اینترنت، سریع، ساکت، معمولا بدون نوسان و همیشگی است؛ البته تا زمانی که پول آن را به موقع پرداخت کنیم! با این حال ممکن است چیز زیادی در مورد نحوه‌های کار شبکه‌ها ندانید. در این صورت پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را در مورد مقایسه مودم و روتر بخوانید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">هم مودم و هم روتر برای برقرار کردن اتصال بی‌سیم و باسیم به اینترنت ضروری هستند. درک کردن تفاوت بین این دو جزء شبکه کمک می‌کند پیش از این که زمان زیادی را پشت خط، منتظر بخش پشتیبانی شرکت ارائه دهنده‌ی اینترنت تلف کنید، بسیاری از مشکلات مربوط به شبکه را خودتان تشخیص دهید و حتی حل کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">ما در این مقاله در مورد نقش هر کدام از این گجت‌ها توضیح می‌دهیم و برای شما تصویر می‌کنیم که عملکرد آن‌ها چرا و در چه زمینه‌ای اهمیت دارد. همچنین در مورد گجت‌های جایگزین روتر‌های استاندارد صحبت خواهیم کرد تا اگر قصد دارید شبکه‌ی فعلی خود را به روز کنید، با آگاهی بیشتری تصمیم بگیرید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>مودم چیست؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">مودم راه ورود شما به شبکه‌ی جهانی وب است. در روزگار قدیم، مودم‌ها دستگاه‌های خارجی بزرگ و سنگینی بودند که لازم بود خط تلفن را به آن‌ها وصل کنید. زمانی که در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی، اینترنت رشد کرد و استفاده از آن در خانه‌ها رایج شد، مودم‌ها به دو شکل کارت‌های داخلی برای کامپیوتر‌های دسکتاپ و آداپتور‌های USB برای لپتاپ‌ها درآمدند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پیدایش اینترنت کابلی پهن‌باند که سرعت‌های بالاتر از ۵۶ کیلوبیت در ثانیه را ممکن می‌کرد، باعث شد سر و کله‌ی مودم‌های خارجی دوباره در اوایل قرن بیست و یکم پیدا شود. مودم‌هایی که امروز هنوز هم از آن‌ها استفاده می‌کنیم.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/9/3/2216018_476.jpg" alt="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" width="550" height="349" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در حال حاضر برخی از شرکت‌های ارائه دهنده‌ی سرویس اینترنت، مودم را هم به عنوان بخشی از قرداد ارائه‌ی سرویس اینترنت به شما می‌دهند. ولی می‌توانید مودم مناسب را به صورت جداگانه هم بخرید. در هر حال هدف مودم برقراری اتصال به اینترنت است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>مودم چگونه کار می‌کند؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">مودم درگاهی برای اتصال به خط تلفن خانه شما دارد. کابل تلفن معمولا به جعبه‌ی تقسیمی منتهی می‌شود که در بخش بیرونی خانه روی دیوار نصب شده است. کابل دیگری این جعبه تقسیم را به نزدیک‌ترین پست شبکه‌ی مخابراتی متصل می‌کند؛ بنابراین داده‌های اینترنتی از پست شبکه‌ی مخابراتی به جعبه تقسیم خانه شما و در نهایت به مودم می‌رسند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پس از آن، خروجی بستگی به نوع مودم شما دارد. برخی مدل‌ها تنها یک پورت اترنت (Ethernet) مربعی شکل دارند. ولی در اکثر مودم‌ها حداقل چهار عدد از این پورت‌ها وجود دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اغلب مودم‌ها در بخش جلویی خود چند چراغ LED دارند که کمک می‌کند با یک نگاه وضعیت اتصال را بررسی کنید. معمولا یک چراغ نمایانگر اتصال مودم به منبع برق است، چراغ دیگری به نام DSL نشان می‌دهد که سرویس اینترنت روی خط تلفن شما وجود دارد و یک چراغ به نام Internet متصل بودن شما به شبکه‌ی جهانی وب را تایید می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">با بررسی وضعیت همین جراغ‌ها می‌توانید کار عیب‌یابی اتصال اینترنت خود را آغاز کنید. اگر چراغ‌های DSL یا اینترنت خاموش باشند یا به صورت منظم و مداوم چشمک بزنند، ممکن است ارائه دهنده‌ی سرویس اینترنت یا شبکه‌ی مخابراتی دچار مشکل شده باشد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پورت‌های اترنت مودم برای اتصال گجت‌های مختلف به اینترنت با استفاده از کابل استفاده می‌شوند. این گجت‌ها می‌توانند شامل هر چیزی از کامپیوتر رومیزی و لپتاپ گرفته تا تلویزیون هوشمند و کنسول بازی باشند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر دوست دارید از اتصال اینترنت پرسرعت خود بیشترین بهره را ببرید، استفاده از این پورت‌ها بهترین گزینه است. به ویژه اگر پورت‌های اترنت مودم شما از انتقال داده‌ها تا سرعت یک گیگابیت (gigabit Ethernet) در ثانیه پشتیبانی می‌کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>روتر چیست؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">طبیعی است که اغلب افراد علاقه‌ای ندارند سراسر خانه‌ی خود را با کابل‌های اترنت سیم‌کشی کنند. روتر اینجا به کار می‌آید. نام «روتر» (Router) از فعل انگلیسی to Rout به معنی «تعیین کردن مسیر» گرفته شده است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">روتر گجتی مستقل است که با استفاده از کابل به پورت اترنت مودم متصل می‌شود و اطلاعات شبکه و اینترنت را به صورت بی‌سیم یا باسیم به گجت‌های دیگر هدایت می‌کند. روتر‌ها معولا یک پورت اترنت اختصاصی با رنگ متمایز دارند که برای اتصال فیزیکی به مودم (WAN یا Wide Area Network) به کار می‌رود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">علاوه بر این معمولا چهار پورت اترنت دیگر هم روی روتر برای اتصال گجت‌ها با سیم (LAN یا Local Area Network) در نظر گرفته می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/9/3/2216019_587.jpg" alt="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" width="550" height="309" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بدین ترتیب، روتر در واقع اطلاعات را از طریق یک خط ارتباطی از مودم دریافت می‌کند و آن‌ها را بین چهار پورت اترنت و همچنین به صورت بی‌سیم از طریق باند‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز بین گجت‌های مختلف تقسیم می‌کند. بدون توجه به تبلیغاتی که صورت می‌گیرد، هنوز اتصال باسیم از اتصال بی‌سیم سریع‌تر است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بنابراین ما باز هم توصیه می‌کنیم اگر دوست دارید مطمئن باشید که از تمام پهنای باند اتصال خود بهره می‌برید، از پورت اترنت استفاده کنید. ولی طبیعتا امکان استفاده از اتصال باسیم روی گوشی هوشمند وجود ندارد و رد کردن کابل از کنار تمام دیوار‌های خانه هم زیبا نیست.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">البته لازم به تذکر است که با استفاده از پورت اترنت نمی‌تواند از اتصال اینترنت ۸ مگابیت در ثانیه انتظار رسیدن به سرعت ۱ گیگابیت در ثانیه را داشته باشید. هیچ عصای جادویی نمی‌تواند پهنای باندی را که سرویس‌دهنده‌ی اینترنت شما ارائه می‌دهد بیشتر کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">با این حال می‌توانید در شبکه‌ی داخلی خود، فایل‌ها را بین کامپیوتر‌هایی که با کابل به روتر متصل هستند با سرعتی تا ۱ گیگابیت در ثانیه رد و بدل کنید. حتی با توجه به نوع روتر و قابلیت‌های گوشی‌های موبایل، ممکن است هنگام نقل و انتقال بی‌سیم اطلاعات بین گوشی‌ها هم به سرعت‌های بسیار بالایی برسید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">روتر‌ها از نظر اندازه و قیمت تنوع فوق‌العاده زیادی دارند و برخی از آن‌ها ادعا‌های اغراق‌آمیزی می‌کنند. از نظر اتصال بی‌سیم، روتر ممکن است دو یا حتی تعداد بیشتری آنتن خارجی داشته باشد. هر چه روتر تعداد بیشتری آنتن را مانند پا‌های یک عنکبوت مرده در هوا برافراشته باشد، قیمت آن بالاتر می‌رود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">قطعا آنتن‌های بیشتر می‌تواند سطح پوشش شبکه را بیشتر کند، ولی سرعت اتصال شما به عواملی نظیر فاصله از روتر و تکنولوژی به کار رفته برای اتصال بستگی دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در حال حاضر، استاندارد رایج اتصال بی‌سیم، استاندارد Wireless AC است. اولین نسخه‌ی این استاندارد امکان برقراری سه «جریان داده» (stream) ورودی و سه جریان داده‌ی خروجی (۳ X۳) روی باند ۵ گیگاهرتز با سرعت ۴۳۳ مگابیت در ثانیه را می‌دهد. در کنار این جریان‌ها، سه جریان ورودی و سه جریان خروجی Wireless N هم با سرعت ۲۰۰ مگابیت در ثانیه روی باند ۲.۴ گیگاهرتز امکان‌پذیر است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در آخرین به روز رسانی مشخصات استاندارد Wireless AC که Wave-۲ نام‌گذاری شده است، برای ایجاد پهنای باند بیشتر، یک جریان چهارم هم اضافه شده است. اما مشکل این است که گوشی‌های هوشمند معمولا تنها از یک (۱×۱) یا دو (۲×۲) جریان ورودی/خروجی پشتیبانی می‌کنند و به همین دلیل نمی‌توانند از تمام ظرفیت این روتر‌ها بهره ببرند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>روتر چگونه کار می‌کند؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر چیز‌هایی که تا الان گفتیم شما را گیج کرده است، تنها یک قطار سریع‌السیر را تصور کنید. این قطار از طریق مودم به خانه‌ی شما وارد می‌شود، با سرعت کامل به سمت ایستگاه (که همان روتر است) حرکت می‌کند، و از آنجا مسیرش به سوی مقصدی مشخص تغییر داده می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر این مقصد یک اتصال با سیم باشد، قطار با سرعت کامل به حرکت ادامه می‌دهد. اگر مقصد اتصال بی‌سیم باشد، سرعت قطار به تعداد جریان‌های هم‌زمان (یک، دو، سه یا چهار)، تعداد موانع مسیر و فاصله‌ی بین ایستگاه و مقصد بستگی خواهد داشت. در این حالت قطار هر قدر از ایستگاه فاصله می‌گیرد، سرعتش کمتر می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اصطلاح «تا سرعت» که معمولا در مشخصات فنی روتر‌ها دیده می‌شود، به معنی این است که سخت‌افزار از نظر فنی می‌تواند به حداکثر سرعت اعلام شده برسد، ولی احتمالا شما هیچ وقت به آن دست پیدا نمی‌کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از موانعی که می‌تواند سرعت قطار داده‌ها را در شبکه‌ی بی‌سیم داخلی شما کاهش دهد، شبکه‌ی بی‌سیم همسایه است که در فضای یکسانی خود را گسترش می‌دهد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">علاوه بر این شبکه‌ی بی‌سیم یا همان وای فای می‌تواند با انواع لوازم داخل و خارج خانه مانند تلفن‌های بی‌سیم یا فر‌های مایکروویو تداخل داشته باشد. داشتن روتری با چندین آنتن خارجی و آمپلی‌فایر، می‌تواند به عقب راندن این نویز‌های ناخواسته کمک کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">باند ۲.۴ گیگاهرتز به ۱۴ کانال تقسیم و بیش از ۲۰ کانال برای باند ۵ گیگاهرتز کنار گذاشته شده است. معمولا روتر بهترین کانال را برای باند‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز به صورت خودکار انتخاب می‌کند؛ کانالی که کمترین تداخل را با سایر دستگاه‌ها و شبکه‌های محیط داشته باشد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">با این حال اگر از نظر اتصال شبکه با مشکل روبرو هستید، ممکن است تغییر دادن دستی کانال‌ها از طریق رابط کاربری تنظیمات مبتنی بر وب روتر به شما کمک کند. البته از نظر سرعت شبکه، عوامل بسیار زیادی دیگری هم دخیل هستند که پرداختن به آن‌ها ما را وارد محدوده‌ی بسیار فنی می‌کند و می‌تواند سر شما را به درد بیاورد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>دستگاه‌های ترکیبی مودم روتر</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">متاسفانه برای این رده‌ی خاص از دستگاه‌ها هیچ نام رسمی که مورد پذیرش همه باشد وجود ندارد. برخی شرکت‌ها از نام Gateway برای آن‌ها استفاده می‌کنند و برخی هم آن‌ها را همان مودم می‌خوانند. در برخی منابع هم از این دستگاه‌ها با نام مودم/روتر ترکیبی یاد می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در هر حال احتمالا متوجه شده‌اید که این دستگاه‌ها چه چیزی هستند: یک دستگاه همه‌کاره که به نظر شبیه به یک مودم عادی است، ولی درون خود یک روتر را هم جای داده. چنین ترکیبی با توجه به این که قصد دارید چگونه شبکه‌ی خود را مدیریت کنید، می‌تواند مفید یا بی‌فایده باشد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/9/3/2216020_722.jpg" alt="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" width="550" height="309" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در یک مودم مستقل شما می‌توانید تنظیمات فایروال، پورت‌های باز، اختصاص آدرس‌ها و… را انجام دهید. روتری که به این مودم وصل می‌شود، علاوه بر تنظیماتی مانند کنترل والدین (Parental Controls) و گزارش کارکرد، یک فایروال دوم را هم برای امنیت بیشتر به مجموعه اضافه می‌کند. وقتی این دو دستگاه با هم ترکیب شوند، فایروال دوم و کنترل احتمالی بیشتر روی تنظیمات شبکه را از دست می‌دهید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">با این حال معمولا دستگاه‌های ترکیبی مودم روتر از نظر سخت‌افزاری تقریبا تمام چیز‌هایی را که در مودم‌ها و روتر‌ها می‌بینیم، در خود دارند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اغلب مودم روتر‌ها به چهار پورت اترنت ۱ گیگابیت مجهز هستند و برخی از آن‌ها برای به اشتراک گذاشتن فایل یا پرینتر روی شبکه، پورت USB هم دارند. مودم روتر معمولا یک یا چند چراغ LED اضافه هم برای نمایش وضعیت شبکه‌ی وای فای و فعال بودن باند‌های ۲.۴ و ۵ گیگاهرتز دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>شبکه‌ی بی‌سیم مش (MESH) چیست؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">صبر کنید! هنوز به پایان مقاله نرسیده‌ایم! یک تکنولوژی جدید از راه رسیده است که می‌تواند شبکه‌های بی‌سیم را متحول کند. طبیعت این تکنولوژی شبیه به روتر است، ولی در نحوه‌ی رساندن اطلاعات با آن تفاوت دارد. روتر گجتی واحد است که مانند یک برج رادیویی اتصال اینترنت را منتشر می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">هر چه سیگنال مسافت بیشتری را نسبت به برج طی کند، ضعیف‌تر می‌شود که نتیجه‌ی آن کاهش سرعت است. درست مثل زمانی که با خودرو از شهر دور می‌شوید؛ هر چه دورتر شوید دریافت شبکه‌های رادیویی محلی سخت‌تر می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/9/3/2216021_259.jpg" alt="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" width="550" height="349" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">روتر‌ها با مشکلات دیگری هم روبرو هستند. برای مثال باند ۲.۴ گیگاهرتز به خوبی از موانع و دیوار‌ها عبور می‌کند، ولی سرعت کلی آن، عمدتا به دلیل تاثیرپذیری بیشتر از تداخل با شبکه‌ها و دستگاه‌های دیگر، نسبت به باند ۵ گیگاهرتز کمتر است. در سوی مقابل باند ۵ گیگاهرتز سریع‌تر است و تداخل کمتری دارد، ولی به راحتی در موانع و دیوار‌ها نفوذ نمی‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یک راه برای حل کردن این مشکلات این است که یک «اکستندر» شبکه بی‌سیم (wireless extender) بخرید که گاهی از آن با نام «ریپیتر» (repeater) هم یاد می‌شود. این دستگاه سیگنال تولید شده توسط روتر را می‌گیرد و آن را در مسافتی که خارج از برد خود روتر است تکرار می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">این روش برای از بین بردن نقاط کور مفید است، ولی یک اشکال دارد؛ ریپتر سیگنالی را دریافت می‌کند که از قبل ضعیف شده است، مگر این که اتصال بین روتر و اکستندر را با استفاده از کابل و پورت‌های اترنت برقرار کنید. اکستندر‌ها هم در ابعاد مختلف و با قدرت‌های بسیار متنوعی تولید می‌شوند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">تکنولوژی جدیدی که قرار است تمام این نگرانی‌ها را کاهش دهد، «شبکه‌ی بی‌سیم مش» (mesh-based network) است. کیت‌های مربوط به این شبکه‌ها معمولا شامل دو یا سه دستگاه مشابه هستند؛ بنابراین دیگر با یک روتر و یک اکستندر اختیاری روبرو نیستیم.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در این روش یکی از دستگاه‌ها نقش روتر را بازی و داده‌ها را به سایر گره‌ها (nodes) که به صورت بی‌سیم به هم متصل هستند هدایت می‌کند؛ بنابراین به جای این که یک دستگاه واحد شبکه‌ای شبیه به یک حباب بسازد، چندین دستگاه با همکاری هم فضا را به شکل یک توری پوشش می‌دهند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">این کیت‌ها به صورت خودکار تشخیص می‌دهند که گجت شما باید از باند ۲.۴ گیگاهرتز یا ۵ گیگاهرتز استفاده کند. علاوه بر این وقتی که در داخل محیط حرکت می‌کنید، به هیچ وجه متوجه انتقال اتصال از یک ایستگاه‌ها به ایستگاه دیگر نمی‌شوید. اشکال این تکنولوژی این است که معمولا کیت‌های شبکه‌ی مش خیلی ارزان نیستند؛ بنابراین بهتر است به آن به چشم یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>شبکه‌ی بی‌سیم مش (MESH) چگونه کار می‌کند؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">برای توضیح دادن نحوه‌ی عملکرد این تکنولوژی اجازه دهید دوباره به سراغ مثال قطار برویم. در اینجا زمانی که قطار مودم را ترک می‌کند، ابتدا به دستگاهی می‌رود که نقش ایستگاه را دارد. اگر مقصد یک اتصال باسیم باشد، قطار با سرعت کامل به حرکت ادامه می‌دهد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">ولی اگر مقصد بی‌سیم باشد، قطار ایستگاه را به سمت نزدیک‌ترین تقاطع (گره) ترک می‌کند. از آنجا قطار یا به سمت مقصد می‌رود یا همچنان به حرکت از تقاطعی به تقاطع دیگر ادامه می‌دهد تا سرانجام به مقصد برسد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">این بار هم سرعت کلی به این بستگی دارد که گره‌ها و گجت مقصد چه تعداد آنتن دارند و از چه تعداد جریان پشتیبانی می‌کنند. تفاوت این روش مبتنی بر گره‌ها این است که قطار بر اثر طی کردن مسافت بیشتر سرعت خود را از دست نمی‌دهد؛ چرا که در هر گره دوباره سوخت‌گیری می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">علاوه بر این، گره‌ها قطار را برای رسیدن به مقصد از مسیری هدایت می‌کنند که کمترین مانع را داشته باشد. تفاوتی هم نمی‌کند که قطار قرار است در مسیر افقی حرکت کند یا به دفتری در طبقه‌ی بالایی برود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">البته قطعا هیچ راهی وجود ندارد که بتوان به طور کامل از برخورد با مبلمان، دیوار‌ها یا موانع دیگر خودداری کرد، ولی این تکنولوژی به قدر هوشمند است که می‌توانید بهترین مسیر را پیدا کند. حتی زمانی که جای لوازم خانه به شکل قابل توجهی تغییر کند یا یکی از گره‌ها جابجایی شود، این تکنولوژی مسیر‌ها را از نو محاسبه می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یکی دیگر از اشکالات شبکه‌های بی‌سیم مش این است که این شبکه‌ها معمولا در حد روتر‌های مستقل امکان تغییر تنظیمات و شخصی‌سازی ندارند. اغلب این کیت‌ها به وسیله‌ی یک موبایل و اتصال بلوتوث در خانه نصب می‌شوند و کنترل کردن آن‌ها هم از طریق یک اپلیکیشن موبایل است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">با استفاده از اپلیکیشن موبایل می‌توانید اتصال اینترنت را آزمایش کنید و تنظیماتی نظیر کنترل والدین را انجام دهید. این کیت‌ها بیشتر برای افرادی طراحی شده‌اند که دنبال سیستمی با نصب آسان و سریع هستند که زیبا باشد و پوشش بسیار خوبی را هم ارائه کند. البته ممکن است با رشد کردن بازار شبکه‌های مش این وضعیت هم تغییر کند. با این حال کیت‌های فعلی بیش از امکان شخصی‌سازی به سمت سادگی تمایل دارند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">این را هم در نظر داشته باشید که امکان گسترش دادن یک شبکه‌ی وای فای مش وجود دارد. اکثر شرکت‌ها علاوه بر کیت‌های شبکه‌ی مش، گره‌های سازگار با آن‌ها را هم به‌صورت مجزا می‌فروشند. برای این کار تنها کافی است گره‌ی جدید را روشن کنید و با استفاده از اپلیکیشن مدیریت شبکه، آن را به کیتی که از قبل نصب کرده بودید بشناسانید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">احتمالا تعداد گره‌هایی که می‌توانید اضافه کنید محدود است، ولی در هر حال می‌توانید از این طریق با صرف هزینه‌ی بیشتر به پوشش بی‌نظیری دست پیدا کنید. از جمله کیت‌های شبکه‌ی مش می‌توان به «گوگل وای فای» (Google WiFi) اشاره کرد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>شبکه‌های شبیه مش</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نهایت به دسته‌ای می‌رسیم که دو نوع شیوه‌ی اتصال را در یک محصول با هم ترکیب می‌کند. برای مثال می‌توان به کیت Netgear Orbi اشاره کرد که شامل دو واحد تقریبا یکسان است و عملکردی شبیه به یک کیت شبکه‌ی مش دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اما در این محصول یکی از واحد‌ها به وضوح نقش روتر را دارد و از نظر امکانات و شخصی‌سازی با یک روتر مستقل عادی برابر است. واحد دوم نقش وابسته را دارد، ولی مانند ریپیتر‌ها سیگنال واحد روتر را «تکرار» نمی‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 10pt;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/9/3/2216022_482.jpg" alt="همه چیز در مورد اینترنت WiFi؛ مودم، روتر، مش و…" width="550" height="309" align=""></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در این مجموعه، دو واحد از سه اتصال بهره می‌برند: یک اتصال روی باند ۲.۴ گیگاهرتز و یک اتصال روی باند ۵ گیگاهرتز که در دسترس تمام گجت‌های وای فای هستند، و یک اتصال سوم روی باند ۵ گیگاهرتز که تنها بین دو واحد کیت Orbi برقرار است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر دوست داشته باشید می‌توانید این اتصال سوم را به منزله‌ی یک بزرگراه پرسرعت اختصاصی در نظر بگیرید که هیچ گجت دیگری به آن دسترسی ندارد. تفاوت مهم کیت Orbi با سایر کیت‌های مش در همین اتصال اختصاصی است. در سایر شبکه‌های مش، گره‌های شبکه از همان فضای ۵ گیگاهرتزی سایر گجت‌های وای فای استفاده می‌کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نتیجه به دلیل ترافیک داده‌ها ممکن است سرعت انتقال پایین‌تر باشد. اما در بزرگراه اختصاصی Orbi، غیر از مکالمه‌ی بین دو واحد، هیچ داده‌ی مزاحمی در مسیر وجود ندارد.</font></p> text/html 2019-11-22T15:47:29+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/379 <div><br><font size="2"> </font></div><div><font size="2">در گذشته‌ای نه‌چندان دور، ساخت، طراحی و راه‌اندازی یک وب‌سایت، بسیار وقت‌گیر و هزینه‌بر بود، اما با پیشرفت پلتفرم‌هایی مانند وردپرس، جوملا و دروپال، تنها در کمتر از چند ساعت می‌توان یک وب‌سایت حرفه‌ای و کارآمد را راه‌اندازی کرد. </font></div><p style="text-align: right;"><font size="2">برای راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس تنها مقدار اندکی هزینه برای خرید دامنه و هاست و البته کمی صبر و مطالعه نیازمندید تا بتوانید بدون نیاز به استفاده از یک طراح حرفه‌ای، وب‌سایت وردپرسی خود را راه‌اندازی کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>وردپرس چیست؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204690_385.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="338" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">وردپرس یکی از چندین پلتفرم و سیستم مدیریت محتوای وب‌سایت است که به صورت آماده و رایگان در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. درواقع با استفاده از وردپرس می‌توانید بدون دانش برنامه‌نویسی و طراحی وب‌سایت، یک وب‌سایت حرفه‌ای را طراحی کنید. در نظر داشته باشید که از وردپرس می‌توان برای راه‌اندازی وب‌سایت‌های شخصی، بلاگ، وب‌سایت‌های فروشگاهی و دیگر انواع وب‌سایت استفاده کرد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">وردپرس یک سیستم کاملاً متن‌باز است که با استفاده از زبان برنامه‌نویسی PHP نوشته شده و در طول سال‌های متمادی، با همکاری بهترین برنامه‌نویسان این رشته، به‌روزرسانی شده است. با توجه به آمار جهانی می‌توان اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیون وب‌سایت در سراسر جهان از این پلتفرم مدیریت و انتشار اطلاعات استفاده می‌کنند.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>چرا وردپرس؟</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204691_221.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="300" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">شاید ساده‌ترین پاسخی که بتوان به این پرسش داد، در محبوبیت بالای این پلتفرم خلاصه شده باشد. محبوبیت بسیار زیاد وردپرس باعث شده تا عملاً مشکلات این سیستم مدیریت محتوا، در کمترین زمان ممکن حل شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">به‌روزرسانی‌های همیشگی وردپرس باعث می‌شود تا شما به‌عنوان یک کاربر عادی، نیازی به دانش برنامه‌نویسی برای حل مشکلات وب‌سایت خود نداشته باشید و بتوانید به‌جای موضوعات تکنیکی، بر روی اطلاعات حیاتی وب‌سایت خود تمرکز کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بیش از هزاران پوسته (تم) مختلف برای وردپرس طراحی شده که بسیاری از آن‌ها رایگان هستند. گزینه‌های حرفه‌ای، راحتی در استفاده، به‌روزرسانی‌های همیشگی و البته امنیت بسیار بالا، از جمله دلایل اساسی انتخاب وردپرس به‌عنوان محبوب‌ترین سیستم مدیریت محتوای وب‌سایت در جهان است.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>قدم اول؛ انتخاب دامین</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204692_598.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="276" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">قدم اول در طراحی و ساخت یک وب‌سایت، انتخاب یک دامنه مناسب است. دامنه‌های.ir که به وب‌سایت‌های ایرانی اختصاص دارد، بسیار ارزان‌قیمت هستند و می‌توانند گزینه‌ای مناسب برای وب‌سایت‌هایی با بیننده‌های کم باشند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">از سوی دیگر دامنه‌های.com و.net، محبوبیت بین‌المللی دارند و برای وب‌سایت‌های پربیننده مناسب هستند. هرچند در پایان این وب‌سایت شما است که به پسوند دامنه، مرجعیت و اهمیت می‌بخشد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نظر داشته باشید که استفاده از کلمات با معنی، ریتمیک و کوتاه می‌تواند در به یاد ماندن دامنه در ذهن بیننده وب‌سایت، تأثیرگذار باشد. بهتر است به هیچ وجه از انواع خطوط فاصله در دامنه انتخابی استفاده نکنید و همچنین کلماتی را انتخاب کنید که شکل دیکته متفاوتی از آن‌ها وجود نداشته باشد.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>انتخاب‌هاست</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204702_873.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="347" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر قصد راه‌اندازی یک وب‌سایت شخصی را دارید، یک‌هاست اشتراکی ارزان قیمت می‌تواند بهترین گزینه پیش روی شما باشد. این هاست‌ها اغلب با هزینه‌ای اندک، فضایی اختصاصی را در اختیار شما قرار می‌دهند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اگر حدس می‌زنید که وب‌سایتی پربیننده خواهید داشت، به‌جای هاست‌های اشتراکی می‌تواند از انواع هاست‌های اختصاصی، فضا‌های ابری و حتی سرور‌های اختصاصی استفاده کنید. این سرور‌ها توانایی بیشتری در نمایش وب‌سایت شما دارند و تعداد زیاد بیننده منجر به کند شدن این سرور‌ها نمی‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بسیاری از شرکت‌ها، هاست تخصصی وردپرس را در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این‌گونه هاست‌ها نصب وردپرس به‌صورت خودکار انجام می‌شود. هرچند نصب این سیستم میزبانی وب‌سایت آنقدر ساده است که به راحتی بر روی هرگونه هاستی با فضای لازم، امکان‌پذیر است.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>دانلود وردپرس فارسی</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204693_301.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="305" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بهترین گزینه پیش روی کاربران فارسی وردپرس، دانلود نسخه فارسی این CMS است که به راحتی و در آدرس wp-persian.com، در دسترس کاربران قرار گرفته است. بعد از ورود به صفحه دانلود، امکان دانلود وردپرس با فرمت.zip و.tar وجود دارد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بسته به هاست موردنظر شما، پس از دانلود وردپرس می‌توانید نسخه زیپ شده یا آن زیپ آن را بر روی‌هاست خود آپلود کنید. در نظر داشته باشید که آدرس انتخابی شما در محل‌هاست، با آدرس وب‌سایت در دامنه شما هماهنگ است.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ساخت و تخصیص دیتابیس</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204694_827.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="265" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">شاید در آغاز شنیدن این عبارت جدید کمی ترسناک باشد، اما در اغلب پنل‌های هاست می‌توانید تنها با چند کلیک ساده، دیتابیس اختصاصی وب‌سایت را بسازید. بهتر است نام دیتابیس و پسورد انتخابی را در جایی یادداشت کنید تا از دسترس شما خارج نشود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نظر داشته باشید که کلمه عبور انتخابی شما برای دیتابیس در میزان امنیت وب‌سایت تأثیرگذار است. دیتابیس یک وب‌سایت شامل تمامی اطلاعاتی می‌شود که به‌صورت شناور در وب‌سایت شما ثبت و ذخیره می‌شود. پس از ساخت دیتابیس می‌توانید این اطلاعات را در آدرس اختصاصی وردپرس بارگذاری کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در بعضی شرایط ممکن است لازم باشد تا فایل wp-config.php را در فایل منیجر هاست ادیت کنید و این اطلاعات را در آن وارد کنید. هرچند اغلب هاست‌ها شرایطی ساده‌تر را برای نصب وردپرس در اختیار شما قرار می‌دهند.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>نصب نهایی</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204695_882.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="311" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">با مراجعه به آدرس انتخابی در سایت شما (برای مثال http://example.com/wp-admin/install.php)، به صفحه نصب وردپرس منتقل خواهید شد. در این صفحه از شما می‌خواهند تا نام وب‌سایت، نام کاربری، کلمه عبور و اطلاعات مربوط به وب‌سایت را وارد کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">وارد کردن ایمیل شخصی شما در این لحظه بسیار تأثیرگذار است، زیرا در صورت بروز هرگونه مشکل در مراحل نصب و ورود به وب‌سایت، این ایمیل به عنوان مرجع ارتباطی با وب‌سایت به حساب خواهد آمد.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>انتخاب پوسته یا تم</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204696_152.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="267" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پوسته وب‌سایت شما پس از نصب وب‌سایت، پوسته اختصاصی وردپرس است که معمولاً یک پوسته ساده و کم و بیش ضعیف به حساب می‌آید. پوسته‌های رایگان وردپرس را می‌توانید از منو «پوسته» در وب‌سایت خود نصب کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در نظر داشته باشید که باید پوسته‌ای را انتخاب کنید که اولاً با زبان فارسی هماهنگ باشد و دوما از نظر طراحی با استاندارد‌های روز فاصله نداشته باشد. یک پوسته مناسب، واکنش گرا است و در چند ساله گذشته، به صورت ممتد، به‌روزرسانی شده است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پوسته‌ای که مدت‌ها از به‌روزرسانی آن می‌گذرد، با تغییرات همیشگی وردپرس هماهنگ نیست و خیلی زود دچار مشکلاتی خواهد شد که تنها برنامه‌نویسان حرفه‌ای پی‌اچ‌پی می‌توانند آن را مرتفع کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">پوسته‌های کامل و حرفه‌ای وردپرس اغلب در دایره پوسته‌های پولی قرار می‌گیرند که می‌توانید آن‌ها را از سایت‌های خارجی خریداری کنید. وب‌سایت‌های ایرانی نیز به صورت غیر قانونی و بدون هماهنگی طراح پوسته، این پوسته‌های ادیت‌شده و فارسی شده را با قیمت‌هایی اندک به شما می‌فروشند. هرچند به‌روزرسانی پوسته‌های ایرانی همیشگی نیست و معمولاً با تأخیر انجام می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">وب‌سایت ThemeForest، مشهورترین وب‌سایت جهان در زمینه فروش پوسته‌های وردپرس است که محصولات آن اغلب با قیمتی بین ۲۰ تا ۷۰ دلار به فروش می‌رسند.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>افزونه‌ها و مسیر نهایی وب‌سایت</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204697_450.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="318" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">هرچند نصب وردپرس به معنی شروع فعالیت یک وب‌سایت است، اما این افزونه‌ها هستند که در عمل، مسیر حرکتی وب‌سایت شما را مشخص می‌کنند. یک وب‌سایت خبری باید افزونه‌های هماهنگ با انتشار اخبار، بهبود SEO و کاهش فشار بر روی سرور را در وردپرس نصب کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">وب‌سایت‌های فروشگاهی نیز نیاز دارند تا پوسته و افزونه‌هایی هماهنگ با طراحی فروشگاه، پرداخت اینترنتی و راهنمای ارسال کالا را در وردپرس راه‌اندازی کنند. هزاران افزونه وردپرس در اختیار کاربران قرارگرفته که هرکدام از آن‌ها راهکاری متفاوت را پیش روی کاربران قرار می‌دهند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">به این موضوع باید دقت شود که افزونه‌های بد یا به‌روزرسانی نشده، می‌توانند یک وب‌سایت وردپرسی را تخریب کنند پس بهتر است پیش‌از نصب هرگونه افزونه وردپرس، یک نسخه پشتیبان از وب‌سایت خود تهیه کنید.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>افزونه‌های مشهور و امن</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204698_906.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="314" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">افزونه‌هایی هستند که در اغلب وب‌سایت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند و شناخت آن‌ها می‌تواند از اتلاف وقت کاربران جلوگیری کند. افزونه Akismet یک افزونه اسپم یاب است که از حملات اسپم به کامنت‌ها و نظرات جلوگیری می‌کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">افزونه YoastSEO نیز مشهورترین افزونه سئوی وردپرس است که راهکاری کامل و رایگان برای بهبود رتبه وب‌سایت وردپرسی شما به حساب می‌آید. این افزونه در وب‌سایت خود آموزش‌هایی را قرار داده که می‌تواند در عمل به افزایش بینندگان وب‌سایت وردپرسی منجر شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">افزونه‌های کش نیز به کاهش فشار بر روی سرور سایت می‌پردازند. درصورتی‌که یک وب‌سایت سنگین خبری یا فروشگاهی دارید که روزانه چندین هزار بیننده دارد، می‌توانید از افزونه W۳ Total cache برای کاهش فشار سرور استفاده کنید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">افزونه جلالی نیز یک افزونه فارسی برای تغییر بسیاری از قسمت‌های وردپرس از جمله زمان نمایش داده‌شده به تاریخ شمسی است. این افزونه معمولاً در وردپرس فارسی به‌صورت پیش‌فرض نصب شده است.</font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>نیاز به توضیح بیشتر</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/20/2204699_746.jpg" alt="آموزش ساخت و راه‌اندازی یک وب‌سایت وردپرس" width="600" height="277" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">درصورتی‌که در مراحل نصب وردپرس دچار مشکل شده‌اید می‌توانید به ده‌ها وب‌سایت پرسش و پاسخ در زمینه این پنل میزبان سایت مراجعه کنید. وب‌سایت wp-persian.com نیز بهترین مرجع آموزشی نصب و راه‌اندازی یک وب‌سایت فارسی وردپرسی به‌حساب می‌آید.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که وردپرس به معنی هزاران مسیر متفاوت و شخصی است که یک کاربر با آن روبرو خواهد شد و تجربه استفاده از آن نیز برای کاربران مختلف، متفاوت است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بااین‌حال با کمی صبر و حوصله و البته استفاده از پشتیبان گیری وب‌سایت می‌توانید در کمتر از چند روز، راه و چاه استفاده از وردپرس را بیاموزید و از پرداخت هزینه بسیار زیاد طراحی و پشتیبانی وب‌سایت جلوگیری کنید.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p> text/html 2019-11-10T11:30:54+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال مروری بر بهترین گوشی‌های سال ۲۰۱۹ http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/378 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">در بین شمار زیادی از گوشی‌های ارائه شده در سال ۲۰۱۹، چند مورد از آن‌ها را می‌توان به‌عنوان بهترین گوشی‌های عرضه شده به حساب آورد؟ به غیر از جدیدترین آیفون و چند نمونه از پرچم‌داران اندرویدی، می‌توان به گوشی‌های ارزان‌تر، ولی جذابی هم اشاره کرد. برای چنین فهرست‌هایی، تا حد زیادی نظر شخصی افراد هم دخیل است و این فهرست سایت PhoneArena مطمئنا از این این قاعده مستثنا نیست.</font> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>آیفون ۱۱ پرو مکس</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202784_444.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="367" align=""></font></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر برای خرید گوشی مشکلی در تأمین بودجه ندارید، به اعتقاد نویسنده سایت PhoneArena آیفون ۱۱ پرو مکس بهترین انتخاب محسوب می‌شود. این گوشی از نمایشگر زیبایی بهره می‌برد که نسبت به نسل قبلی روشنایی بیشتری ارائه می‌کند و در زمینه‌ی نمایش رنگ‌ها حرف زیادی برای گفتن دارد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در ضمن نباید فاصله زیاد تراشه آن با دیگر رقبا را از قلم بیندازیم و علاوه بر این عمر باتری آن هم تا حد زیادی بهبود یافته است. در کنار موارد ذکر شده، باید به بهبود قابل توجه کیفیت دوربین هم اشاره کنیم که حالت شب آن می‌تواند کیفیت عکس‌های ثبت شده در محیط کم‌نور را تا حد زیادی بهبود ببخشد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در کنار این موارد، همچنان با ویژگی‌های آشنا مانند رابط کاربری iOS، اکوسیستم جذاب به همراه پشتیبانی گسترده از اپل واچ، ایرپاد و دیگر محصولات اپل سروکار داریم. مهم‌ترین مزیت iOS نسبت به اندروید این است که معمولا آیفون‌ها تا ۵ سال جدیدترین نسخه iOS را دریافت می‌کنند و حتی بعد از چند سال استفاده، این گوشی‌ها سرعت عملکرد بالایی خواهند داشت.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202785_220.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="279" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>گوشی پیکسل ۴ ایکس‌ال</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202786_122.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="367" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">نمی‌توان ضعف‌های پیکسل ۴ ایکس‌ال را کتمان کرد، اما در نهایت حداقل از لحاظ عملکرد یکی از بهترین گوشی‌های اندرویدی موجود محسوب می‌شود که در این بین از بهترین دوربین موبایل هم بهره می‌برد. گوشی‌های پیکسل به دریافت سریع به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری شهرت دارند که این موضوع مزیت مهمی نسبت به دیگر گوشی‌های اندرویدی به حساب می‌آید. نمایشگر ۹۰ هرتز این گوشی هم تجربه کاربری را لذت‌بخش‌تر می‌کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">البته نباید ضعف‌های آن را از قلم بیندازیم. در حال حاضر سیستم تشخیص چهره آن حتی در صورت بسته بودن چشم‌های کاربر هم گوشی را آنلاک می‌کند و این ضعف بزرگی به حساب می‌آید. عمر باتری آن معمولی است و حافظه ۶۴ گیگابایتی برای مدل پایه یک گوشی پرچم‌دار ۲۰۱۹ اصلا رقم قابل توجهی نیست.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202787_914.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="251" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>گلکسی نوت ۱۰ پلاس</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202788_382.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="347" align=""></font></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر از جمله کاربرانی هستید که به یک گوشی قدرتمند دارای نمایشگر بزرگ نیاز دارید و به بهره‌گیری از قلم علاقه دارید، گلکسی نوت ۱۰ پلاس انتخاب بسیار مناسبی محسوب می‌شود. در کنار نمایشگر فوق‌العاده و حافظه پایه ۲۵۶ گیگابایتی پرسرعت، باید به اسپیکر‌های باکیفیت و امکاناتی مانند پشتیبانی از کارت حافظه اشاره کنیم. روی هم رفته این گوشی مناسب کاربران حرفه‌ای است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در این بین، باید به تلاش سامسونگ در راستای بهبود رابط کاربری One UI اشاره کنیم و به همین خاطر جذابیت این رابط کاربری تا حد زیادی افزایش یافته است. عمر باتری این گوشی بسیار خوب است (اما فوق‌العاده نیست) و به‌لطف پشتیبانی از شارژ بسیار سریع، این باتری در زمان اندکی شارژ می‌شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">دوربین این گوشی در مقایسه با دوربین گوشی‌هایی مانند گوگل پیکسل در محیط‌های کم‌نور عملکرد خیلی خوبی ندارد و در کل به لطف داشتن دوربین تله‌فوتو و اولترا واید، کاربر برای عکس‌برداری در شرایط مختلف از آزادی عمل زیادی بهره می‌برد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202789_529.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="216" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>آیفون ۱۱</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202790_463.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="348" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">آیفون ۱۱ گوشی هوشمندی است که به دلیل قیمت پایه ۷۰۰ دلاری که دارد، حداقل در کشور‌های پیشرفته مورد توجه کاربران زیادی قرار می‌گیرد. در ازای پرداخت این مبلغ، عملکرد عالی و پشتیبانی نرم‌افزاری بسیار خوبی نصیب افراد می‌شود. ضمنا باید به عمر باتری آن هم اشاره کنیم که حتی نسبت به آیفون XR هم کارکرد بهتری دارد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">سیستم فیس آی‌دی این گوشی هم مانند دیگر اعضای این خانواده کیفیت بسیار بالایی دارد. در کنار موارد ذکر شده، باید بگوییم نمایشگر این گوشی مبتنی بر تکنولوژی LCD است که باعث شده نسبت به گوشی‌های مجهز به نمایشگر‌های اولد، از لحاظ کیفیت نمایش و شفافیت حرف کمتری برای گفتن داشته باشد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202791_810.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="258" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>گوشی وان‌پلاس ۷ T</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202792_667.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="338" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر به دنبال یک پرچم‌دار مقرون‌به‌صرفه هستید، وان‌پلاس ۷ T بدون شک باید در بین انتخاب‌های برتر شما باشد. این گوشی با وجود داشتن قیمت ۶۰۰ دلاری، تمام امکانات پرچم‌داران پیشرفته را به ارمغان می‌آورد؛ از بین آن‌ها می‌توانیم به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ پلاس، عملکرد سریع، نمایشگر اولد ۶۰ هرتز، عمر باتری عالی و شارژ سریع اشاره کنیم. در این بین، گوشی مذکور در زمینه دوربین نتوانسته عملکرد خیلی خوبی ارائه کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202793_811.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="248" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202794_375.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="349" align=""></font></p> <p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پلاس همچنان از بهترین گوشی‌های اندرویدی موجود در بازار محسوب می‌شوند. به غیر از بدنه زیبا مبتنی بر شیشه و فلز، دوربین آن‌ها هم جذابیت بسیار زیادی دارند و کیفیت دوربین آن‌ها هم بسیار خوب است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">سامسونگ از جمله کمپانی‌هایی است که برای پرچم‌داران خود تلاش می‌کند مشخصه‌های متنوعی را ارائه کند و به همین خاطر این گوشی‌ها دارای درگاه کارت حافظه و جک هدفون هستند. علاوه بر این می‌توانیم به داشتن قابلیت‌هایی مانند شارژ بی‌سیم و شارژ بی‌سیم معکوس اشاره کنیم.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202795_213.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="286" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>گوشی هواوی P۳۰ پرو</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202796_416.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="347" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">این گوشی از جمله گجت‌هایی است که می‌تواند انواع سلیقه‌ها را راضی نگه دارد. علاوه بر عملکرد عالی و عمر باتری بالا، باید به امکانات جذاب دوربین مانند زوم ۵ برابری اپتیکال هم اشاره کنیم و این دوربین چندگانه حتی در محیط‌های بسیار کم‌نور هم می‌تواند عکس‌های جذابی ثبت کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در این بین باید خاطرنشان کنیم با وجود تحریم‌های آمریکا، کاربران هواوی P۳۰ پرو به‌زودی اندروید ۱۰ مجهز به سرویس‌ها و اپلیکیشن‌های گوگل را دریافت می‌کنند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202797_607.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="287" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>پیکسل ۳ a ایکس‌ال</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202798_426.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="345" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">پیکسل ۳ a ایکس‌ال یکی از بهترین گوشی‌های مقرون به صرفه محسوب می‌شود که اگرچه نسبت به بسیاری از گوشی‌های هم‌رده خود قیمت بالاتری دارد، ولی از لحاظ عملکردی رقبای زیادی را پشت سر می‌گذارد. در ضمن باید به دوربین فوق‌العاده آن هم اشاره کنیم که تا همین حالا هم توانسته فاصله خود را تا حد زیادی با بسیاری از رقبا حفظ کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">علاوه بر عمر باتری بالا، گوگل وعده داده این گوشی تا چند سال می‌تواند به‌سرعت نسخه جدید اندروید را دریافت کند و این در حالی است که دیگر گوشی‌های میان‌رده یا چنین مزیتی ندارند یا اینکه بعد از چندین ماه نسخه جدید اندروید را دریافت می‌کنند. تمام این موارد منجر به افزایش جذابیت پیکسل ۳ a ایکس‌ال شده است. از بین معایب آن هم می‌توانیم به بدنه پلاستیکی و طراحی قدیمی اشاره کنیم.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202799_942.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="223" align=""></font></p> <hr> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ردمی نوت ۸ پرو</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202800_973.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="550" height="353" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر برای خرید گوشی بودجه زیادی ندارد، گوشی ۲۵۰ دلاری ردمی نوت ۸ پرو یکی از بهترین گوشی‌های مربوط به این محدوده قیمت به حساب می‌آید. به غیر از طراحی بسیار زیبا که در بین گوشی‌های این قیمت معمولا دیده نمی‌شود، نباید دوربین بسیار خوب و باتری حجیم ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی را از قلم بیندازیم.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در این بین، برخی از کاربران نمی‌توانند با رابط کاربری MIUI و معایب آن کنار بیایند و برخی دیگر مشکلی با آن ندارند. ولی روی هم رفته ردمی نوت ۸ پرو یک گوشی عالی برای انواع سلیقه‌ها است.<br><br></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/8/18/2202801_159.jpg" alt="مروری بر بهترین گوشی‌های هوشمند سال ۲۰۱۹" width="600" height="226" align=""></font></p> <br></div> text/html 2019-10-18T04:57:16+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال  آموزش نصب ویندوز 8 http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/377 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div> <font size="2"><br><br></font> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"> <img style="width: 450px; height: 164px;" title=" نصب ویندوز ۸.۱، آموزش نصب ویندوز ۸.۱" alt="آموزش تصویری نصب ویندوز, ویندوز 8.1" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co5201.jpg"> </font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em>آموزش نصب ویندوز</em> <em>8.1</em></font></p> </div> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر می خواهید ویندوز رایانه خود را پاک کنید و ویندوز 8.1 را از ابتدا نصب کنید،&nbsp;<em><span style="font-family: Tahoma,sans-serif,Arial,Helvetica; white-space: pre-wrap;">نصب ویندوز 8.1 </span></em>را با بوت شدن از دی وی دی یا درایو USB انجام دهید. اگر قصد دارید از ویندوز 7 به ویندوز 8.1 به روزرسانی کنید و می خواهید اطلاعات و برنامه های خود را دست نخورده نگه دارید، ارتقاء آنلاین را انجام دهید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">زمانی که به ارتقاء 32 بیتی Win7 به 32 بیتی Win8.1 یا 64 بیتی Win7 به 64 بیتی Win8.1 بپردازید ، نصب کننده آنلاین بسیار عالی عمل می کند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">شما باید از کلیه داده های خود نسخه پشتیبان تهیه کنید ، تمام رمزهای عبور خود را بنویسید (مگر اینکه آنها در جایی در فضای محلی مانند LastPass ذخیره شوند) ، تمام سی دی ها و دی وی دی های نصب نرم افزار خود را تهیه کنید ، و قبل از شروع این فرآیند یک نسخه پشتیبان دیگر درست کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر یک نسخه کوچک پیچیده ویندوز 8.1 خریداری می کنید ، DVD (یا احتمالاً درایو USB) تهیه می کنید که آماده بهره برداری است. ممکن است با استفاده از یک درایو USB یا DVD قابل استفاده ، کامپیوتر خود را طوری تنظیم کنید که از USB یا DVD بوت شود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">در اینجا چگونگی طی کردن کل روند را توضیح داده ایم:</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">1- با اجرای نسخه قدیمی ویندوز ، دیسک نصب ویندوز را در درایو DVD یا USB نصب را در یک پورت USB وارد کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">Start→Shut Down را انتخاب کنید تا سیستم خاموش شود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">در حالی که می خواهید خاموش شوید ویندوز ممکن است نصب خود را ارائه دهد. اگر این کار را انجام داد ، روی دکمه Cancel کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">2 - رایانه را خاموش کنید ، حداقل یک دقیقه کامل صبر کنید و سپس کامپیوتر را روشن کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر رایانه شخصی بتواند از درایو دی وی دی یا درایو USB شروع به کار کند (یا بوت شود )، روی صفحه متنی را می بینید که می گوید دکمه ای را برای راه اندازی از CD فشار دهید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">3- کلید مورد نظر را فشار دهید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر رایانه شخصی امکان استفاده از درایو DVD یا USB را ندارد، باید تنظیمات صحیح را در بایوس رایانه شخصی خود در اسناد رایانه شخصی خود جستجو کنید. اگر با BIOS رایانه شخصی خود آشنایی ندارید ، برای سازنده رایانه شخصی خود به وب سایت بروید و شرایط تغییر دنباله بوت را جستجو کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">4- هنگامی که رایانه شخصی بوت می شود، ممکن است از شما سؤال شود که آیا می خواهید آنلاین شوید تا آخرین به روزرسانی ها را دریافت کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر این کار را انجام دادید ، گزینه Go Online را بزنید تا به روزرسانی های جدید نصب شود و روی Next کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">5- در صفحه تنظیمات Windows ، در صورت تمایل ، زبان را تغییر دهید ، روی Next کلیک کنید و سپس بر روی Install Now کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">هنگامی که نصب کننده شماره سریال را می خواند ، آن را وارد کنید. وقتی صفحه نمایش مجوز ظاهر می شود ، آن را بپذیرید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">کدام نوع نصب را می خواهید؟ کادر گفتگو ظاهر می شود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"> <img style="width: 450px; height: 338px;" title=" نصب ویندوز ۸.۱، آموزش نصب ویندوز ۸.۱" alt="آموزش تصویری نصب ویندوز, ویندوز 8.1" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co5178.jpg"> </font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em>&nbsp;نصب ویندوز 8.1</em></font></p> </div> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">6- برای پاک کردن همه چیز و نصب ویندوز 8.1 ، روی گزینه Custom Install Windows Only (Advanced) کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">نصب کننده از شما می پرسد ویندوز را کجا می خواهید نصب کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"> <img style="width: 450px; height: 337px;" title=" نصب ویندوز ۸.۱، آموزش نصب ویندوز ۸.۱" alt="آموزش تصویری نصب ویندوز, ویندوز 8.1" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co5179.jpg"> </font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><em><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: 10.6667px;">نصب ویندوز ۸.۱</span></span></em></font></p> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">&nbsp;</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">7- اگر بیش از یک ورودی در کادر بالا وجود دارد ، گزینه choose Drive Options (Advanced) را انتخاب کنید ، روی هر ورودی در کادر بالا ، یک به یک کلیک کنید و بر روی لینکی که می گوید Delete کلیک کنید. وقتی کارتان تمام شد ، روی Next کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر مجبور شدید BIOS خود را برای ساختن <strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">بوت کامپیوتر</span></span></strong> از درایو DVD یا USB باز کنید ، ممکن است به وضعیت عجیبی برسید که دوباره صفحه تنظیم را مشاهده کنید ، و رایانه شما فقط در آنجا است و منتظر است تا دوباره شروع کنید. اگر چنین اتفاقی افتاد ، درایو DVD یا USB را از شکاف آن بیرون آورده و رایانه را مجدداً راه اندازی کنید. بار دیگر نصب کننده شروع به کار می کند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">تا زمانی که نصب کننده پخش می کند، شما می توانید نسخه شخصی ویندوز خود را شخصی سازی کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">8- یک رنگ پس زمینه را برای صفحه شروع کاشی انتخاب کنید (نگران نباشید ، بعداً آسان است تغییر دهید) ، یک نام برای رایانه شخصی تایپ کنید ، کلیک کنید و Next را بزنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"> <img style="width: 450px; height: 338px;" title=" نصب ویندوز ۸.۱، آموزش نصب ویندوز ۸.۱" alt="آموزش تصویری نصب ویندوز, ویندوز 8.1" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co5180.jpg"> </font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">&nbsp;تنظیمات بوت ویندوز 8.1</font></p> </div> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">9- اگر به مایکروسافت اعتماد دارید، از گزینه Express Settings استفاده کنید. اگر اینطور نیست ، Customize را انتخاب کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر Customize را انتخاب کنید ، نصب کننده یک سری سؤال را به شما منتقل می کند. در اینجا آنچه شما باید انجام دهید:</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;sharing را روشن کنید. به بروزرسانی ویندوز بگویید “Don’t set up Windows Update (not recommended).”</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"> <img style="width: 450px; height: 338px;" title=" نصب ویندوز ۸.۱، آموزش نصب ویندوز ۸.۱" alt="آموزش تصویری نصب ویندوز, ویندوز 8.1" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co5181.jpg"> </font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">آموزش تصویری نصب ویندوز 8.1</font></p> </div> <p class="imgarticle" style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">به صورت خودکار درایورها و برنامه های دستگاه جدید را دریافت کنید (هر دو روی روشن تنظیم شوند). فیلتر SmartScreen را روشن کنید. انتخاب کنید که درخواست های ردگیری را به وب سایت هایی که بازدید می کنید ارسال کنید. این واقعاً هیچ کاری را در این مرحله انجام نمی دهد ، اما ممکن است روزی چنین شود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">از لیست خطاهای گزارش دهی و سازگاری اینترنت اکسپلورر استفاده کنید. اجازه ندهید مایکروسافت هنگام استفاده از برنامه های آگاه از موقعیت مکانی، اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی شما را جمع آوری کند (آن را خاموش کنید). تنها نقاط ضعف واقعی در برنامه های فروشگاه ویندوز apps Maps and Weather است - و شما می توانید در صورت تمایل به شروع آن برنامه ها ، ردیابی موقعیت مکانی را فعال کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">بعدی آزار دهنده ترین تنظیمات در ویندوز 8.1 است. مایکروسافت می پرسد که آیا می تواند پیشنهادات جستجو و نتایج وب را از بینگ برای جستجوی ویندوز دریافت کند. خاموشش کن. شما نمی خواهید IE سابقه مرور خود را به مایکروسافت ارسال کنید - خاموش است.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">به برنامه ها اجازه دهید از نام و تصویر حساب شما استفاده کنند - روشن. اجازه ندهید که Windows و برنامه ها مکان شما را درخواست کنند ، مگر اینکه بعداً به آن اختصاص دهید. اما Microsoft Active Protection Service را روشن کنید ، زیرا یک سرویس ارزشمند را ارائه می دهد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">10- اگر ویندوز 7 را به روزرسانی کرده اید ، رمزعبور حساب خود را تهیه کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اگر یک نصب جدید انجام داده اید ، اجازه ندهید که ویندوز شما را به استفاده از یک حساب مایکروسافت سوء استفاده کند. نام حساب (و نوع!) را که دوست دارید وارد کنید.&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">11- SkyDrive را تنظیم کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">سرانجام ، به شما فرصتی داده می شود تا SkyDrive را بطور خودکار تنظیم کنید. استفاده از SkyDrive را کلیک کنید. SkyDrive را نصب می کند و آن را به عنوان مکان پیش فرض برای بسیاری از برنامه های شما قرار می دهد. همچنین یک پیوند SkyDrive به کتابخانه اسناد شما اضافه می کند.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">12- بر روی گزینه Finish کلیک کرده و منتظر بمانید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">صفحه استارت کاشی ویندوز ظاهر می شود ، و کار نصب تمام شد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"><div align="center"><font size="2"> <img style="width: 450px; height: 337px;" title=" نصب ویندوز ۸.۱، آموزش نصب ویندوز ۸.۱" alt="آموزش تصویری نصب ویندوز, ویندوز 8.1" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/co5182.jpg"> </font></div> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">صفحه استارت ویندوز 8.1</font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><br></font></p><p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><br></font></p> </div></div> text/html 2019-10-07T12:30:56+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال چگونه موبایل اندروید خود را به نسخه قبلی بازگردانیم http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/376 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">شاید شما هم هم‌چون من یکی از عاشقان آپدیت باشید. هنگامی که یک نسخه جدید اندروید معرفی می‌شود، ما شروع به صحبت در مورد آن می‌کنیم، چشم به راه دریافت آن می‌نشینیم و پی در پی بخش آپدیت اندروید گوشی خود را چک می‌کنیم تا حتی یک لحظه زودتر به نسخه جدید دسترسی داشته باشیم و طراحی و امکانات آن را امتحان کنیم. این به راستی نیمی از لذت بردن از داشتن یک گوشی اندرویدی است!</font> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/7/8/2168755_296.jpg" alt="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" width="550" height="315" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">مطمئنا همه اینطور نیستند، برای برخی از افراد معایب و مشکلات پیش آمده پس از نصب یک نسخه جدید از اندروید آزاردهنده و غیر قابل تحمل است. از جمله مشکلات احتمالی می‌توان به کاهش سرعت اجرای برخی اپلیکیشن‌ها، باز نشدن برنامه‌ها در نسخه جدید، وجود چند باگ در عملکرد سیستم عامل و حتی از کار افتادن برخی قابلیت‌ها نظیر اسکنر اثر انگشت و … اشاره کرد. یکی از راه حل‌های مقابله با این مشکلات، دانگرید اندروید یا برگرداندن اندروید و بازگشت به نسخه قبلی اندروید است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در بیش‌تر مواقع، افرادی دوست دارند تلفن خود را به نسخه قبلی اندروید بازگردانند که از دریافت یک آپدیت ناراضی هستند. برای برخی از باگ‌های موجود در آپدیت‌های جدید چندان سخت نیست، اما گاهی این مشکلات به‌قدری زیاد است که چاره‌ای به جز دانگرید کردن باقی نمی‌ماند. با این حال باید در نظر داشت که برگرداندن و بازگشت به نسخه قبلی اندروید یا به اصطلاح دانگرید، همیشه آنقدر ساده نیست که به نظر می‌رسد.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>آیا واقعا قصد دانگرید اندروید گوشی خود را دارید؟</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برگرداندن اندروید قبلی دردسر‌های خاص خودش را به دنبال دارد، هم‌چنین انجام دادن آن برای افراد تازه کار ممکن است خطرناک باشد. از جمله مشکلات دانگرید می‌توان به عدم پشتیبانی سازنده تلفن همراه از نسخه‌های قدیمی‌تر اشاره کرد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">به عنوان مثال هنگام برگرداندن اندروید ۹ به ۸، شرکت سازنده دیگر مشکلات موجود روی نسخه قدیمی را برطرف نمی‌کند. هم‌چنین شما باید به خوبی مراحل بازگشت به نسخه قبلی اندروید را بدانید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/7/8/2168756_787.jpg" alt="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" width="550" height="413" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">از جمله مشکلات دیگر بازگشت به نسخه قبلی اندروید نیز می‌توان به عدم پشتیبانی از برخی قابلیت‌ها و نرم‌افزار‌ها در نسخه‌های قدیمی اندروید اشاره داشت. گوگل پس از معرفی یک نسخه جدید از اندروید، API‌های لازم برای توسعه اپلیکیشن برپایه آن را در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر یک گوشی سامسونگ یا یک گوشی هواوی دارید باید بدانید این شرکت‌ها هنگام ساخت نسخه‌های اختصاصی از اندروید، از API‌های جدید استفاده می‌کنند. از این رو برخی از امکانات جدید موجود در اندروید، قابلیت فعالسازی و استفاده در نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید را ندارند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر چه ممکن است این امکانات به ظاهر بی فایده و نه چندان مهم به نظر برسد، اما ممکن است قابلیت‌هایی که شما واقعا به آن احتیاج دارید نیز در همین دسته قرار بگیرد. البه استفاده از اپلیکیشن‌های شخص ثالث می‌تواند تا حد زیادی به رفع این مشکل کمک کند.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>راهکار آسان بازگشت به نسخه قبلی اندروید</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر یکی از کاربران گوگل پیکسل یا گوگل نکسوس هستید، بازگردانی نسخه اندروید به ورژن قبلی برایتان چندان سخت نخواهد بود. در واقع این روش در مورد تمامی گوشی‌هایی که امکان آنلاک تلفن همراه و دریافت نسخه رول‌بک وجود دارد قابل استفاده است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/7/8/2168757_893.jpg" alt="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" width="550" height="413" align=""></strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر سازنده تلفن همراه شما نیز فایل بازگرداندن نسخه اندروید به نسخه قبلی را منتشر کرده است، کافی است تنها مراحل زیر را دنبال کنید:</font></p> <ul><li style="text-align: right;"><font size="2">از تمامی داده‌های خود یک بکاپ تهیه و آن را در محیط‌های ابری ذخیره کنید.</font></li><li style="text-align: right;"><font size="2">نسخه رول‌بک مورد نظر خود را دانلود و طبق آموزش‌های موجود در وب‌سایت سازنده تلفن همراه آن را نصب کنید.</font></li></ul> <p style="text-align: right;"><font size="2">لطفا اول تمامی مراحل برگرداندن اندروید را به خوبی یاد بگیرید و سپس اقدام به انجام دادن آن کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اطلاعات زیادی وجود دارد که بدون روت کردن نمی‌توانید از آن‌ها پشتیبان بگیرید. از جمله این اطلاعات داده‌های بازی‌ها و اپلیکیشن‌ها، تصاویر ذخیره شده در اپلیکیشن‌های پیام رسان و سایر داده‌های شخصی که ممکن است روی محیط ابری ذخیره نشده باشند؛ بنابراین پیش از نصب نسخه قدیمی‌تر اندروید روی گوشی هوشمند خود، به خوبی این مورد را بررسی کنید. نصب نسخه جدید اندروید نیازمند به حذف کامل اطلاعات از روی حافظه داخلی است، بنابراین پس از انجام دانگرید دیگر به اطلاعات قبلی خود دسترسی نخواهید داشت.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">هم‌چنین باید توجه داشت که پیش از شروع فلش کردن تلفن همراه، تمامی ابزار‌های لازم برای این کار را دریافت کرده باشید، متوقف شدن عملیات فلش قبل از به اتمام رسیدن کامل این فرآیند می‌تواند موجب بریک شدن دستگاه شما شود. اگر روش بالا به راحتی برای شما در دسترس نبود حتما روش بعدی را بخوانید اگر چه سخت، اما احتمال بیشتری برای موفقیت دارید.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>فلش کردن راهکار سخت، اما موفق‌تر برگرداندن اندروید قبلی</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">متاسفانه باید بگویم در اکثر مواقع امکان استفاده از راه حل گفته شده در بخش اول وجود ندارد، در واقع اکثر کمپانی‌ها به دلایلی فایل قابل نصب سیستم عامل خود را منتشر نمی‌کنند. از این رو شما باید دستگاه خود را با استفاده از نرم‌افزار‌های مخصوص به این کار فلش کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">بهترین راه برای دریافت فایل‌های لازم و هم‌چنین نحوه انجام این کار، استفاده از انجمن و یا گروه‌های مخصوص به این کار از جمله وب‌سایت XDA است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/7/8/2168758_273.jpg" alt="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" width="550" height="396" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">پیدا کردن یک رام اصلی (استوک رام) و قدیمی تلفن همراه، در اغلب موارد یک کار مشکل است. با این حال این بخش ساده‌ترین قسمت فرآیند دانگرید محسوب می‌شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">دیگر نکته‌ای که باید در نظر داشته باشید این است که اکثر سازندگان هنگام ارایه یک آپدیت برای اندروید، نسخه بوت‌لودر را نیز آپدیت می‌کنند. از این رو پیش از نصب نسخه قدیمی اندروید شما باید بوت لودر دستگاه را به حال قبلی برگردانید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">این کار به وسیله نرم‌افزار‌های خاصی انجام می‌پذیرد. هم‌چنین ممکن است انجام این فرآیند نیاز به کار‌های خاصی داشته باشد که هرگونه اشتباه در انجام آن‌ها موجب بریک شدن تلفن همراه خواهد شد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برای فلش کردن رام دانلود شده، می‌توانید از نرم‌افزار‌های مخصوص به این کار استفاده کنید. طرز کار و استفاده از این برنامه‌ها معمولا ساده بوده و در صورتی که مراحل را به ترتیب و دقیق دنبال کنید، هیچ مشکلی برای تلفن همراه شما پیش نخواهد آمد. با این حال پیش از انجام هر کاری آموزش‌های لازم برای استفاده از این برنامه‌ها را در محیط اینترنت یافته و طبق آن عمل کنید.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>استفاده از کاستوم رام برای بازگشت به نسخه قبلی اندروید</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر هنوز هم عزم نصب نسخه قدیم اندروید به جای نسخه جدید آن را روی گوشی خود دارید، می‌توانید از کاستوم رام‌ها استفاده کنید. کاستوم رام نسخه‌ای از سیستم عامل اندروید است که توسط کاربرانی هم‌چون شما توسعه یافته است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/7/8/2168759_876.jpg" alt="چگونه نسخه اندروید گوشی اندرویدی خود را به نسخه قبلی بازگردانیم؟" width="550" height="389" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در واقع بیش‌تر کاستوم رام‌ها را گروه‌های کوچک برنامه‌نویس منتشر و پشتیبانی می‌کنند. استفاده از کاستوم رام می‌تواند امکانات جدید اندروید را برای دستگاه‌های قدیمی به همراه داشته باشد، با این حال ممکن است به پایداری لازم برای استفاده مداوم نرسیده باشد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">نصب کاستوم رام موجب از بین رفتن گارانتی دستگاه شما می‌شود، بنابراین نصب آن بر روی دستگاه‌هایی که هنوز تحت گارانتی تولید کننده هستند به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر از جمله کاربرانی هستید که از یک تلفن همراه محبوب و پرفروش استفاده می‌کنید، احتمالا تعداد زیادی کاستوم رام برای دستگاه شما وجود دارد. وب‌سایت XDA Developers می‌تواند منبع خوبی برای پیدا کردن این کاستوم رام‌ها و هم‌چنین نحوه استفاده از آن باشد.</font></p></div> text/html 2019-09-26T17:09:51+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال قابلیت مخفی اینستاگرام http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/375 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">رابط کاربری اینستاگرام طوری طراحی شده که کاربران بدون نیاز به صرف وقت زیاد می‌توانند از پیچ‌وخم آن سر دربیاورند. اما این سرویس اشتراک‌گذاری عکس و ویدیو مرتباً ویژگی‌های جدیدی را ارائه می‌کند که حتی برای برخی از آن‌ها خبری منتشر نمی‌شود.</font> <p style="text-align: right;"><font size="2">حتی اگر کاربر حرفه‌ای اینستاگرام هم باشید، احتمالاً برخی از قابلیت‌هایی که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم، به گوشتان نخورده است. در این مطلب به قابلیت‌ها و ترفند‌های نه‌چندان شناخته‌شده اینستاگرام نگاهی می‌اندازیم.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155915_408.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="349" align=""><br></font></p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;"><br><font size="2"></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>ایجاد متن رنگین‌کمانی در استوری‌ها</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">ایجاد متن چندرنگ در استوری اینستاگرام یک ترفند مخفی نیست و بسیاری از کاربران از آن استفاده می‌کنند. ابتدا ابزار تایپ را انتخاب کنید، بعد از تایپ کاراکترها، هرکدام از حرف‌ها یا کلمات را انتخاب و سپس رنگشان را تغییر دهید. اما ایجاد متن رنگین‌کمانی از این هم بسیار ساده‌تر است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برای اینکه چنین کاری را سریعاً انجام دهید، ابتدا متن را تایپ کنید و سپس کل آن را انتخاب کنید. بعد از انجام این کار، یک انگشت شست را بر نخستین رنگ در سمت راست قرار دهید و نگه دارید تا ابزار گرادیان پدیدار شود. انگشت شست دیگر را هم بر گوشه‌ی متن نگه دارید و همزمان با تغییر رنگ، آن انگشت قرار گرفته بر متن را حرکت دهید تا به‌راحتی متن شما به یک متن واجد رنگ‌های مختلف بدل شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>آپلود کردن ویدیو‌های طولانی در استوری‌ها</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155916_967.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="374" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">استوری اینستاگرام فقط ویدیو‌های ۱۵ ثانیه‌ای قبول می‌کند. در گذشته این موضوع باعث می‌شد افراد برای آپلود ویدیو‌های طولانی‌تر، از اپلیکیشن‌های برش ویدیو استفاده کنند. اما مدت‌هاست که با آپلود ویدیوی طولانی به استوری، اپلیکیشن اینستاگرام آن را به‌صورت خودکار به ویدیو‌های ۱۵ ثانیه‌ای تبدیل می‌کند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برای این کار، ابتدا ویدیوی موردنظر خود را آپلود کنید و اگر بیشتر از ۱۵ ثانیه باشد، در قسمت پایین می‌توانید بخش‌های مختلف آن را که هرکدام ۱۵ ثانیه‌ای هستند، مشاهده کنید. سپس هرکدام از آن‌ها را انتخاب و به‌صورت جداگانه ویرایش کنید و در نهایت بر گزینه Next ضربه بزنید. با این کار، مجموعه‌ای از ویدیو‌ها به‌صورت یکپارچه پشت سر یکدیگر نمایش داده می‌شوند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>مشاهده تمام پست‌هایی که لایک کرده‌اید</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155917_750.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="374" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اینستاگرام مشخصه بوک‌مارک را مدت‌ها پیش معرفی کرد تا کاربران بتوانند پست‌های موردنظر خود را در جایی ذخیره کنند. اما اگر مثلاً چشمتان به عکس یا ویدیویی خورده که بوکمارک کردن آن را فراموش کرده‌اید، با بهره‌گیری از این قابلیت احتمالاً می‌توانید آن را دوباره پیدا کنید. اگرچه در این بخش تمام پست‌های دیده شده نمایش داده نمی‌شود، اما اگر آن را لایک کرده باشید به راحتی قابل پیدا شدن است.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">برای این کار، بعد از مراجعه به پروفایل، با ضربه بر آیکونی که به شکل سه خط عمودی است، Setting را انتخاب کنید. در اندروید، در بخش Accounts بر گزینه Posts You’ve Liked ضربه بزنید و در iOS، ابتدا بر Accounts و سپس بر Posts You’ve Liked ضربه بزنید. با این کار، تمام پست‌ها و ویدیو‌هایی که لایک کرده‌اید، نمایش داده می‌شود.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>افزایش دوام تصاویر در استوری‌ها</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155918_741.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="374" align=""></strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر فکر می‌کنید دوام ۵ ثانیه‌ای تصاویر در استوری‌ها کافی نیست، با افزودن آهنگ به آن‌ها می‌توانید دوام آن‌ها را به ۱۵ ثانیه برسانید. البته باید خاطرنشان کنیم که این مشخصه در ایران و برخی از کشور‌ها قابل استفاده نیست، ولی با بهره‌گیری از ترفند‌های خاصی می‌توانید آن را عملی کنید. در یک فرصت مناسب به این ترفند‌ها می‌پردازیم.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">بعد از انتخاب تصویر برای استوری، از بخش استیکر بر گزینه‌ی Music ضربه بزنید. سپس از بین آهنگ‌های موجود در اینستاگرام، یکی را انتخاب کنید. طول آهنگ می‌تواند بین ۵ تا ۱۵ ثانیه باشد و این چند ثانیه از آهنگ موردنظر را به‌راحتی می‌توانید مشخص کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>آنفالو کردن بدون اینکه واقعاً چنین کاری را انجام دهید</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر از دست پست‌ها و استوری‌های برخی از کاربران عاصی شده‌اید، و به هر دلیلی نمی‌خواهید آن‌ها را آنفالو یا بلاک کنید، می‌توانید از این قابلیت اینستاگرام بهره ببرید. این سرویس چندین ماه قبل مشخصه میوت کردن پست‌ها و استوری‌ها را معرفی کرد که احتمالاً حالا بسیاری از کاربران با این موضوع آشنا هستند.</font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155919_620.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="420" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">راحت‌ترین راه برای میوت کردن، نگه داشتن انگشت بر استوری افراد در تایم‌لاین است تا زمانی که گزینه‌ی Mute پدیدار شود. سپس با ضربه بر آن، می‌توانید فقط استوری یا استوری به همراه پست‌های کاربر مذکور را میوت کنید تا دیگر برای شما نمایش داده نشوند.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>آپلود لایو فوتوز در استوری (مختص iOS)</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر مالک آیفون هستید، احتمالاً بار‌ها از مشخصه لایو فوتوز استفاده کرده‌اید که ۱.۵ ثانیه ویدیو و صدا قبل و بعد از گرفتن عکس را ثبت می‌کند. اما چیزی که شاید ندانید این است که می‌توانید این موارد را به‌عنوان کلیپ‌های سه‌ثانیه‌ای در استوری‌های خود قرار دهید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">مانند هر عکس معمولی دیگر، ابتدا یکی از این لایو فوتوز‌ها را در استوری انتخاب کنید. سپس انگشت خود را بر روی آن نگه دارید تا عبارت Boomerang پدیدار شود. بعد از انجام ویرایش‌های موردنظر، این لایو فوتوز به‌عنوان یک بومرنگ در استوری شما به نمایش درمی‌آید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>مخفی کردن آنلاین بودن در دایرکت اینستاگرام</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155920_395.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="374" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">وقتی که بخش دایرکت مراجعه می‌کنید یا برای اشتراک‌گذاری استوری روانه‌ی منو Send To می‌شوید، می‌توانید آخرین وضعیت فعالیت کاربران موردنظر را مشاهده کنید. اگر هم کاربران در آن هنگام آنلاین باشند، یک نقطه‌ی سبز رنگ در کنار عکس پروفایلشان قرار می‌گیرد. اگر می‌خواهید کسی از کاربران از آنلاین بودن شما خبردار نشود، در اندروید به Setting اینستاگرام مراجعه کنید و در بخش Privacy and Security، بر Activity Status ضربه بزنید. در iOS، ابتدا روانه‌ی بخش Privacy and Security و سپس Activity Status شوید و در نهایت گزینه‌ی موردنظر را غیرفعال کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>افزودن فریم به عکس‌ها و ویدیو‌ها در استوری (مختص iOS)</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">این مشخصه در اندروید وجود ندارد و فقط کاربران iOS می‌توانند از آن استفاده کنند. برای بهره‌گیری از آن، ابتدا از طریق ابزار تایپ یک حرف را تایپ کنید و سپس با بزرگ کردن آن، می‌توانید از آن به‌عنوان یک فریم استفاده کنید. برای این کار می‌توان از حروف زیادی استفاده کرد؛ به شرط اینکه تعبیه عکس یا ویدیو در مرکز آن امکان‌پذیر باشد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>قرار دادن رنگ مات بر استوری</strong></span></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">در استوری به‌راحتی می‌توان رنگ ماتی را بر تصاویر یا ویدیو‌های موردنظر خود قرار دهید. در ابزار طراحی، مورد دوم از سمت چپ را انتخاب کنید و بعد از انتخاب رنگ موردنظر، انگشت خود را برای چند ثانیه بر استوری مذکور قرار دهید. با این کار، رنگ موردنظر با شفافیت حدود ۷۵ درصدی روی تصویر یا ویدیو قرار می‌گیرد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>مشاهده نسخه‌های جایگزین استیکر‌ها</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155921_318.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="375" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از جذاب‌ترین و پرطرفدارترین بخش‌های استوری، بهره‌گیری از انواع و اقسام استیکر‌ها است. اما در رابطه با استیکر‌ها قابلیتی وجود دارد که احتمالاً تا حالا به آن توجه نکرده‌اید. وقتی که یک استیکر را بر روی ویدیو یا تصویر قرار می‌دهید و عبارت Tap for more بر بالای آن نقش می‌بندد، این یعنی با ضربه بر آن، می‌توانید نسخه‌های دیگر استیکر مذکور را مشاهده کنید. گاهی اوقات با این کار یک آیکون جدید به نمایش درمی‌آید و گاهی اوقات هم رنگ آن تغییر می‌یابد.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>اشتراک‌گذاری استوری‌های آرشیوی</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155922_752.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="374" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگر این بخش را غیرفعال نکرده باشید، تمام استوری‌های شما در بخش آرشیو اکانت ذخیره می‌شود. به همین خاطر به سادگی می‌توانید استوری‌های قدیمی را دوباره به اشتراک بگذارید. برای این کار، در بخش پروفایل بر آیکون آرشیو (که به شکل یک ساعت است) ضربه بزنید و سپس Stories Archive در اندروید یا Stories در iOS را انتخاب کنید. در این بخش می‌توانید تمام استوری‌های ذخیره‌شده را مشاهده کنید، آن‌ها را دانلود کنید، دوباره به اشتراک بگذارید یا با استفاده از آن‌ها Highlights ایجاد کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>صرفه‌جویی در مصرف انرژی و اینترنت</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155923_302.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="550" height="374" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اینستاگرام به‌خودی‌خود می‌تواند به‌سرعت شارژ باتری و حجم اینترنت موبایل را به اتمام برساند. به همین خاطر اگر می‌خواهید سرعت این روند را کاهش دهید، با فعال کردن یک گزینه می‌توانید کاری کنید که اینستاگرام حجم اینترنت کمتری را مصرف کند که این کار منجر به کاهش سرعت مصرف شارژ باتری هم می‌شود. در اندروید، با مراجعه به پروفایل و سپس Setting، در بخش Account بر Cellular Data Use ضربه بزنید. در iOS، برای مراجعه به این بخش ابتدا بر Account و سپس بر Cellular Data Use ضربه بزنید گزینه‌ی Use Less Data را فعال کنید.</font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>تعداد فیلتر‌ها از آنچه فکر می‌کنید بیشتر است</strong></span></font></p> <p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/26/2155924_114.jpg" alt="۱۳ قابلیت مخفی اینستاگرام که باید بدانید" width="500" height="525" align=""></font></p> <p style="text-align: right;"><font size="2">اگرچه این روز‌ها بسیاری از کاربران با بهره‌گیری از اپلیکیشن‌های متنوع، عکس‌ها و ویدیو‌های خود را ویرایش می‌کنند، ولی باید بگوییم که فیلتر‌های اینستاگرام همچنان پرطرفدار هستند. در همین رابطه، هنگام آپلود عکس یا ویدیو، اگر به انتهای بخش فیلتر‌ها مراجعه کنید و بر دکمه Manage ضربه بزنید، می‌توانید تعداد زیادی از فیلتر‌ها را مشاهده کنید که به‌صورت پیش‌فرض فعال نیستند.</font></p></div> text/html 2019-09-11T14:56:12+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال آیفون یا سامسونگ http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/374 <font size="2"> شرکت اپل، گوشی های جدید iPhone 11 Pro ،iPhone 11 و iPhone 11 Pro Max را با بهبودها و تغییرات جدید معرفی کرد. </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در ادامه به مقایسه گوشی های آیفون جدید با سایر پرچمداران می پردازیم.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong>&nbsp;مقایسه آیفون 11 با پرچمداران سایر برندها</strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="کل کلِ آیفونی‌ها و سامسونگی‌ها روی نمودار" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/20/2150402_205.jpg" alt="کل کلِ آیفونی‌ها و سامسونگی‌ها روی نمودار" width="650" height="406" align=""></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong> مقایسه آیفون 11 پرو مکس با پرچمداران سایر برندها</strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px;" title="کل کلِ آیفونی‌ها و سامسونگی‌ها روی نمودار" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/20/2150403_482.jpg" alt="کل کلِ آیفونی‌ها و سامسونگی‌ها روی نمودار" width="650" height="406" align=""></strong></font></p><font size="2"> <a href="https://bartarinha.ir/fa/news/893164/" target="_blank" class="title_adv" title="با بهترین روش‌های شستشو و ترمیم فرش آشنا شوید"> </a></font> text/html 2019-09-02T14:10:49+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و اپل آیفون ۱۱ پرو http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/372 <font size="2"> تا امروز به اطلاعات زیادی درباره آیفون ۱۱ پرو مکس (iPhone ۱۱ Pro Max) به عنوان بهترین گوشی اپل در سال ۲۰۱۹ دست پیدا کرده‌ایم. در این مطلب، به مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس با این گوشی می‌پردازیم. </font><p style="text-align: right;"><font size="2">گوشی‌های آیفون سال ۲۰۱۹، همانند آیفون ایکس در سال ۲۰۱۷، انقلابی و مملو از ویژگی‌های جدید نخواهند بود، اما قابلیت‌های آن‌ها مخصوصا در بخش دوربین و عملکرد پردازشی، به اندازه‌ای است که شانه به شانه و حتی بالاتر از بهترین پرچمداران اندرویدی همچون سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس حرکت کنند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143085_622.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="319" align=""></span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">تا امروز، به اطلاعات مفید و موثقی درباره گوشی‌های هوشمند اپل در سال ۲۰۱۹ دست پیدا کرده‌ایم. بعد از این که بلومبرگ اطلاعاتی مفید درباره آیفون ۱۱ اپل منتشر کرد، توسط یک منبع آگاه از کشور چین، مشخصات آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس فاش شد. بر اساس آن‌ها، اکنون می‌توانیم به مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و اپل آیفون ۱۱ پرو مکس بپردازیم.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">گفتنی است طبق اخبار جدید، اپل سه گوشی هوشمند جدیدش را آیفون ۱۱، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس نام گذاری خواهد کرد. اولین مورد مدلی اقتصادی و جانشین آیفون ایکس آر بوده و دو مدل دیگر، به عنوان پرچمداران آی او اسی، به ترتیب جانشین آیفون ایکس اس و آیفون ایکس اس مکس محسوب می‌شوند. تاریخ رونمایی از گوشی‌های خانواده آیفون ۱۱ اپل مشخص شد و طبق آن، زمان زیادی تا این رویداد باقی نمانده است.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;">طراحی</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143077_128.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="338" align=""></span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سامسونگ در طراحی پرچمداران تازه وارد از سری Note گل کاشت، به طوری که گوشی گلکسی نوت ۱۰ مجهز به نمایشگری ۶.۳ اینچی، با وجود داشتن صفحه نمایشی تقریبا هم‌اندازه با پنل ۶.۵ اینچی آیفون ایکس اس مکس، دارای بدنه‌ای به مراتب کوچک‌تر است. این طراحی به وسیله حذف لبه بالایی صفحه نمایش و انحنای نمایشگر از دو طرف حاصل شده است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">حاشیه بالای نمایشگر گلکسی نوت 10 و نوت 10 پلاس به اندازه‌ای کوچک است که سازنده، مجبور به استفاده از یک اسپیکر کمکی برای جبران ضعف ضدای اسپیکر روگوشی اصلی، به علت ابعاد کوچک آن، شده است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">بر اساس اخباری که تا امروز به دست آورده‌ایم، ابعاد نمایشگر فبلت آی او اسی سال ۲۰۱۹ تفاوتی با آیفون ایکس اس مکس نداشته و یک نمایشگر اولد ۶.۵ اینچی در آیفون ۱۱ پرو مکس به کار خواهد رفت. عدم اعمال هر گونه تغییر در سبک طراحی پنل جلویی گوشی‌های آیفون در سال ۲۰۱۹، خبری ناراحت‌کننده برای طرفداران اپل به شمار می‌رود. به عبارتی از نظر شکل ظاهری، حین نگاه به گوشی به صورت مستقیم (پنل جلویی)، تفاوتی در آیفون ایکس اس مکس و آیفون ۱۱ پرو مکس مشاهده نخواهید کرد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143079_602.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="338" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس، با وجود بهره بردن از نسبت ابعاد نمایشگر به بدنه به مراتب بهتر در مقایسه با آیفون ۱۱ پرو مکس، به صفحه نمایشی ۶.۸ اینچی مجهز شده و به همین دلیل روی هم رفته، بدنه‌اش کمی بزرگ‌تر از رقیب آی او اسی آن است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از نکات آزاردهنده درباره آیفون‌های سال ۲۰۱۹ در مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس وجود یک بریدگی عریض در بالای نمایشگر آن‌ها است. متاسفانه تعدد سنسور‌های متعلق به سیستم تشخیص چهره فیس آیدی، به سازنده اجازه نداد از ابعاد ناچ گوشی بکاهد. پرچمدار سامسونگ فاقد سیستم تشخیص چهره پیشرفته بوده و اسکنر اثر انگشت آن زیر نمایشگر به کار رفته است. به خاطر نبود سنسور‌های متعدد، دوربین سلفی در قالب تنها یک حفره، روی نمایشگر سوار شده است.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>قلم مخصوص</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143076_746.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="319" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">منحصربه‌فردترین ویژگی گوشی‌های سری نوت سامسونگ در دنیای موبایل، مجهز شدن به یک قلم ویژه با کاربرد‌های متفاوت و خاص بوده است. این قلم حتی روی سایر گوشی‌های خود شرکت سامسونگ نیز کار نمی‌کند. حال بر اساس یکی از اخبار جدید، آیفون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس از اپل پنسل (قلم مخصوص آیپد پرو) پشتیبانی خواهند کرد.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><hr><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;">مشخصات فنی</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143084_380.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="446" align=""></span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از برتری‌های گوشی‌های آیفون سال جاری، همانند چند سال اخیر، داشتن توان پردازشی بالا است. این گوشی‌ها از دومین نسل تراشه ۷ نانومتری سری A مخصوص دستگاه‌های آی او اسی، تراشه A۱۳، قدرت می‌گیرند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سامسونگ برخلاف سال‌های گذشته، از تراشه‌ای متفاوت در پرچمداران سری نوت در مقایسه با پرچمدار سری اس همان سال استفاده کرد. اگزینوس ۹۸۲۵، مغز متفکر گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس، برخلاف اگزینوس ۹۸۲۰ به عنوان تراشه به کار رفته در گلکسی اس ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ پلاس، مبتنی بر فناوری ۷ نانومتری ساخته شده و دارای توان بالاتر و مصرف انرژی کمتری است. با این حال انتظار داریم تراشه A۱۳، چند سر و گردن بالاتر از آن قرار بگیرد.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143083_480.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="377" align=""></span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">در تصویر زیر، شاهد مقایسه امتیاز‌های گلکسی نوت ۱۰ و آیفون ایکس اس مکس به عنوان پرچمدار سال ۲۰۱۸ اپل، در بنچمارک گیک‌بنچ هستیم. حتی پرچمدار سال گذشته اپل، مجهز به تراشه A۱۲، موفق شد در مقایسه با پرچمدار تازه وارد سامسونگ امتیاز بیشتری در گیک‌بنچ به دست بیاورد. بدون شک، با مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و آیفون ۱۱ پرو مکس، مجهز به تراشه A۱۳، شاهد اختلاف بیشتری در امتیاز‌های گیک‌بنچ خواهیم بود.</font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>پشتیبانی از ۵G</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143080_450.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="338" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">سامسونگ امسال سه گوشی از سری نوت رونمایی کرد. علاوه بر گلکسی نوت ۱۰ و گلکسی نوت ۱۰ پلاس، مدلی دیگر به نام گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵G نیز وجود دارد. همانند سامسونگ گلکسی اس ۱۰، ۵G، این گوشی نیز در حال حاضر تنها تحت اپراتور ورایزن قابل خریداری است. طبق مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس با این مدل، تنها تفاوت آن، مجهز شدن به یک مودم ۵G است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اپل به وسیله عقد قرارداد با کوالکام، قرار است تا شش سال، برای گوشی‌های آیفون خود از این شرکت مودم‌های موبایل ۵G دریافت کند. این قرارداد ممکن است تا دو سال بعد نیز تمدید شود. با این حال، برای مشاهده اولین گوشی آی او اسی پشتیبانی‌کننده از نسل پنجم شبکه موبایل باید تا سال ۲۰۲۰ منتظر بمانیم.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong>دوربین</strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-size: 18pt;"><strong><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143078_773.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="338" align=""></strong></span></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">مقایسه سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و اپل آیفون ۱۱ پرو مکس از نظر قابلیت‌های دوربین، یکی از جذاب‌ترین قسمت‌ها است. روی پنل پشتی گلکسی نوت ۱۰ پلاس، دو دوربین و در مجموع پنج سنسور وجود دارد. یکی از دوربین‌ها، همانند گلکسی اس ۱۰ و گلکسی اس ۱۰ پلاس، متشکل از یک سنسور رنگی، اولترا واید و تله فوتو است. دوربین دیگر از یک سنسور ToF و یک سنسور کمکی تشکیل می‌شود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">اپل بعد از سال‌ها استفاده از ماژول دوربین دوگانه به کار رفته در آیفون ۷ پلاس، امسال به وسیله افزودن یک سنسور اولترا واید به دوربین گوشی‌های هوشمندش، در پی ایجاد تغییری مهم در بخش عکاسی است.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از نکات جنجال برانگیز درباره دوربین آیفون ۱۱ پرو مکس و دو گوشی آی او اسی دیگر در سال جاری، شکل ظاهری ماژول آن‌ها است. طبق رندر‌ها و تصاویر منتشر شده از قاب‌های محافظ سه گوشی، ماژول دوربین آن‌ها مربعی شکل بوده و دارای برآمدگی قابل توجهی است. قرارگیری نامرتب سنسور‌ها به همراه فلاش ال‌ای دی روی آن، بیشتر سبب تعجب ما می‌شود!</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">یکی از منحصربه‌فردترین ویژگی‌های آیفون ۱۱ پرو مکس در بخش دوربین، قابلیت ویرایش ویدیو حین فیلم برداری است. گوشی‌های آیفون همیشه جزو بهترین دستگاه‌های موبایل برای فیلم برداری بوده‌اند و اپل تصمیم دارد پرچمداری خود در این حوزه را باز هم تثبیت کند.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><br></span></strong></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><br></span></strong></font></p><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;">قیمت</span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2"><strong><span style="font-size: 18pt;"><img class="image_btn img-responsive-news" style="margin: 0px auto; display: block;" title="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" src="https://cdn.bartarinha.ir/files/fa/news/1398/6/11/2143081_909.jpg" alt="مقایسه سامسونگ گلکسی نوت 10 پلاس و اپل آیفون 11 پرو مکس" width="600" height="319" align=""></span></strong></font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">قیمت گلکسی نوت ۱۰ پلاس مچهز به ۲۵۶ گیگابایت ظرفیت داخلی، برابر ۱۰۹۹ دلار است. این قیمت برای نسخه دارای ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی به ۱۱۹۹ دلار افزایش پیدا می‌کند. طبق گزارش‌ها، اپل با وجود پیشرفت‌های مهم گوشی‌های آیفون سال ۲۰۱۹، قصد افزایش قیمت ندارد. به همین دلیل قیمت آیفون ۱۱ پرو مکس با آیفون ایکس اس مکس یکسان خواهد بود.</font></p><font size="2"> </font><p style="text-align: right;"><font size="2">این گوشی قرار است در سه نسخه، مجهز به ۱۲۸ گیگابایت، ۲۵۶ گیگابایت و ۵۱۲ گیگابایت ظرفیت داخلی به فروش برسد. قیمت نسخه پایه، همانند فبلت ۶.۵ اینچی سال ۲۰۱۸ اپل، برابر ۱۰۹۹ دلار خواهد بود. به عبارتی قیمت نسخه پایه آیفون ۱۱ پرو مکس و گلکسی نوت ۱۰ پلاس یکسان است، هر چند پرچمدار کره‌ای دارای ۲۵۶ گیگابایت و گوشی آی او اسی دارای ۱۲۸ گیگابایت ظرفیت داخلی است.</font></p> text/html 2019-08-10T10:52:30+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال پاور یا منبع تغذیه کامپیوتر http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/371 <font size="2"> </font><p style="text-align:justify"><font size="2">برای اسمبل کردن یک کیس کامپیوتری قطعات مختلفی باید توسط کاربر تهیه شوند. دراین‌بین پاور (منبع تغذیه) به دلیل آنکه وظیفه‌ی تامین انرژی موردنیاز قطعات را برعهده دارد، اهمیت ویژه‌ای دارد که این موضوع باعث شده انتخاب یک پاور متناسب با قطعات کار ساده‌ای نباشد. شاید ساده‌ترین راه برای انتخاب یک پاور توجه به توان خروجی آن باشد ولی این موضوع باعث می‌شود که هزینه‌ی زیادی برای تهیه‌ی پاور پرداخت شود درصورتی‌که شاید بتوان با هزینه‌ی کمتر، انتخابی حرفه‌ای‌تر برای کاربر وجود داشته باشد. انتخاب پاور بدون توجه به موارد اصلی باعث تقبل هزینه‌ی زیاد، چه برای تهیه‌ی اولیه‌ی پاور و چه برای زمانی‌که نیاز به ارتقاء سیستم در آینده باشد، می‌شود. در این بررسی به مواردی پرداخته خواهد شد که باید در انتخاب پاور باید توجه شود.</font></p><div class="c-content-expert__articles"><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section></div><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">پاور چه نقشی را در سیستم برعهده دارد؟</font></h3><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1428101.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">نقش منبع تغذیه (پاور) تامین انرژی مورد نیاز قطعات مختلف است. تهیه‌ی یک پاور با توان پایین‌تر از انرژی مورد نیاز قطعات می‌تواند بر عملکرد قطعات تاثیر منفی داشته باشد و باعث کم‌شدن عمر مفید قطعات شود. تامین انرژی قطعات کامپیوتر به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. درواقع هر قطعه‌ی الکترونیکی که در کامپیوتر مشاهده می‌کنیم، برای تامین انرژی نیاز به برق دارد. در قسمت پشتی پاورها کانکتورهایی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به قطعاتی مانند مادربرد، هارد، درایو نوری و... متصل کرد؛ قطعاتی که به این صورت انرژی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند را اصطلاحاً قطعاتی با تامین انرژی مستقیم می‌نامند. در این بین قطعاتی هستند که به‌صورت غیرمستقیم انرژی مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. رم کامپیوتر یکی از این قطعات است که با اتصال به اسلات حافظه می‌تواند انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">هوشمندانه انتخاب کنید!</font></p><p><font size="2">انتخاب پاور بدون توجه به موارد اصلی باعث تقبل هزینه‌ی زیاد چه برای تهیه‌ی اولیه‌ی پاور و چه برای زمانی‌که نیاز به ارتقاء سیستم در آینده باشد، می‌شود.</font></p><p><font size="2"><br></font></p><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">توان خروجی در پاور</font></h3><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1406025.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">بسیاری از کاربران تنها موردی را که هنگام تهیه‌ی یک پاور برای سیستمشان مورد توجه قرار می‌دهند، میزان توان خروجی پاور است. توان خروجی در پاورهای کامپیوتر بر اساس وات اعلام می‌شود. حتما باید به این نکته توجه کرد که میزان توان خروجی اعلام شده توسط شرکت‌های تولیدکننده، حداکثر مقداری است که یک پاور می‌تواند ارائه کند. یعنی یک پاور با توان خروجی فرضی ۷۵۰ وات می‌تواند در بهترین حالت این میزان توان را ارائه کند که با ارائه‌ی توضیحات در بخش‌های دیگر متوجه خواهیم شد که زیاد هم نمی‌توان روی این عدد به عنوان یک عامل مناسب حساب باز کرد. برای آن‌که متوجه شویم چه میزان توان خروجی برای سیستم ما مناسب است، بهترین شیوه جمع‌زدن میزان انرژی مورد نیاز هر قطعه است. این اطلاعات را می‌توان از صفحه‌ی محصول در سایت سازنده‌ی هر قطعه یا رجوع به اطلاعات درج شده در جعبه‌ی محصول به دست آورد. حتما باید به این نکته توجه شود که همیشه میزان توان خروجی در پاور باید عددی بیشتر از میزان انرژی جمع قطعات کامپیوتر باشد.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">عدد اعلام شده در توان خروجی پاور تنها در زمان پیک مصرف است</font></p><p><font size="2">باید به این نکته توجه کرد که میزان توان خروجی اعلام شده توسط شرکت‌های تولیدکننده، حداکثر مقداری است که یک پاور می‌تواند ارائه کند.</font></p></div><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">چه میزان توان خروجی برای من مناسب است؟</font></h3><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1385605.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1385605.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">برای انتخاب توان خروجی مناسب، با توجه به قطعات باید به این موضوع توجه کرد که آیا طی یک یا دوسال آینده قصد ارتقاء سیستم فعلی و به‌خصوص کارت گرافیک خود را دارید یا خیر؟ یکی از پرمصرف‌ترین قطعات در کامپیوترها کارت گرافیک است. وجود یک کارت گرافیک حرفه‌ای در سیستم می‌تواند بسیاری از محاسبات را تغییر دهد. مثلا اگر سیستم شما از کارت گرافیک مجزا استفاده نمی‌کند یا اصطلاحاً کارت گرافیک آن آنبرد (On Board) است، نیازی به تهیه‌ی پاوری با توان خروجی بالا وجود ندارد و با معمولی‌ترین مدل‌های موجود می‌توان انتخابی مناسب داشت. پس حتما قبل از انتخاب توان خروجی برای پاور علاوه‌بر مصرف انرژی قطعات فعلی باید به مصرف انرژی قطعاتی که در آینده ممکن است برای کامپیوتر خود تهیه کنید، توجه شود.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">در تهیه پاور باید آینده‌نگر باشید</font></p><p><font size="2">قبل از انتخاب توان خروجی برای پاور، علاوه‌بر مصرف انرژی قطعات فعلی باید به مصرف انرژی قطعاتی که در آینده ممکن است برای کامپیوتر خود تهیه کنید، توجه شود.</font></p></div></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">میزان بازدهی</font></h3><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1429126.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1429126.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">با کمی دقت روی جعبه‌ی پاورها معمولا عبارتی مانند 80 Plus قابل مشاهده است. 80 Plus استانداردی برای اعلام میزان هدررفت انرژی در پاور است. عدد ۸۰ ارائه‌شده در نام این محصول نشان از بازدهی ۸۰ درصدی آن دارد. این استاندارد را معمولا با رنگ‌های برنزی (BRONZE)، نقره‌ای (SILVER)، &nbsp;پلاتینیومی (PLATINUM)، طلایی (GOLD) و تیتانیومی (TITANUM) نشان‌می‌دهند. علاوه‌بر این رنگ‌ها در استاندارد 80 Plus موردی بدون رنگ در پاورهای پایین‌رده قابل مشاهده است که هیچ رنگی ندارد این مدل از استاندارد 80 Plus که گاها با نام Basic هم از آن نام‌برده می‌شود، شامل کم بازده‌ترین پاورهاست. &nbsp;در جدول زیر اطلاعاتی از میزان بازدهی هرکدام از این استانداردها به تفکیک بیان شده است. با توجه به این اطلاعات یک پاور ۷۵۰ وات از نوع 80 Plus GOLD می‌تواند در فشار کاری (PSU Load) ۵۰ درصدی، بازدهی ۹۰ درصد داشته باشد که برای این پاور میزان توان خروجی که می‌توان روی آن حساب باز کرد، ۶۷۵ وات است.</font></p></div><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1396305.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1396305.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">ماژولار، غیرماژولار یا نیمه ماژولار؛ کدام بهتر است؟</font></h3><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1423969.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1423969.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">هنگام تهیه‌ی یک پاور معمولا یکی از واژه‌های ماژولار، نیمه ماژولار یا غیرماژولار دیده می‌شود. البته باید توجه داشت که معمولا شرکت‌های سازنده در نام پاورهای غیرماژولار اشاره‌ای به غیرماژولار بودن آن نمی‌کنند. پاورهای غیرماژولار پاورهایی هستند که در قسمت پشتی محصول تعداد زیادی کابل دارند که در انتهای خود دارای کانکتورهای مختلفی هستند. این پاورها معمولا قیمت مناسب‌تری نسبت به دو مدل دیگر دارند و اگر برای تهیه‌ی پاور مبتدی هستید یا از تجهیزات حرفه‌ای برای سیستم خود استفاده نمی‌کنید، این گروه از پاورها برای شما انتخاب مناسبی خواهند بود. در پاورهای ماژولار شاهد تعداد زیادی کانکتور در پشت محصول خواهیم بود ولی خبری از خارج شدن هیچگونه کابلی از پشت محصول نیستیم. درواقع شرکت سازنده کانکتورهایی را روی محصول قرار داده تا تنها از طریق کابل‌های ارائه‌شده در جعبه‌ی محصول اقدام به کابل‌کشی شود. این کار باعث می‌شود تا شاهد شلوغی در کیس کامپیوتر نباشیم. پاورهای ماژولار نسبت به مدل‌های غیرماژولار و نیمه ماژولار گران‌تر هستند. پاورهای نیمه ماژولار را می‌توان بین دو مدل ماژولار و غیرماژولار دانست. یعنی تعدادی کانکتور به اضافه‌ی یک کابل برق از پاور خارج خواهد شد.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">پاورهای ماژولار؛ حرفه‌ای‌تر با قیمت بیشتر</font></p><p><font size="2">پاورهای ماژولار نسبت به مدل‌های غیرماژولار و نیمه ماژولار گران‌تر هستند.</font></p></div></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">کانکتورهای برق</font></h3><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">پاورها می‌توانند کانکتورهای متفاوتی برای تامین انرژی مورد نیاز قطعات داشته باشند. یکی از مواردی که هنگام تهیه‌ی پاور باید به آن توجه ویژه کرد، کانکتورهای ارائه‌شده روی آن است. ممکن است که یک پاور دارای استاندارد 80 Plus Titanium با توان خروجی ۱۲۰۰ وات و از نوع ماژولار باشد ولی کانکتورهای مورد نیاز ما را نداشته باشد یا تعداد کانکتورها از میزان مورد نیاز ما کم‌تر باشد که این موضوع باعث می‌شود که انتخاب اشتباهی داشته باشیم. به همین دلیل هر کدام از کانکتورها به‌صورت جداگانه تشریح خواهند شد.</font></p></div><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1428972.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1428972.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>&nbsp;- کانکتور مادربرد</strong>: کانکتورهای مادربرد به سه گروه ۲۰پین، ۲۴پین و ۴+۲۰پین تقسیم می‌شوند که ممکن است یک پاور یکی از این موارد را داشته باشد. همان‌طور که از نام کانکتور برمی‌آید، وظیفه‌ی آن تامین انرژی مورد نیاز مادربرد و قطعاتی است که به‌صورت غیرمستقیم انرژی خود را تامین می‌کنند. معمولا مادربردهای قدیمی از کانکتورهای ۲۰پین استفاده می‌کنند و مانیتورهای جدید از طریق کانکتور ۲۴پین برای تامین انرژی بهره می‌برند. بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده‌ی پاور برای آنکه بتوانند به خوبی نیاز همه‌ی کاربران را پوشش دهند از کانکتور ۴+۲۰پین بهره می‌برند. این کانکتور درواقع دارای ۲۰ پین است که ۴ پین به صورت جداگانه به آن متصل می‌شود.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">کانکتور 4+20 پین</font></p><p><font size="2">در مادربردهای جدید کانکتور 24پین وظیفه‌ی تامین انرژی را برعهده دارد.</font></p></div><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1408158.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1408158.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>- کانکتور ۴پین ATX</strong>: در مادربردهای قدیمی و پایین‌رده علاوه‌بر کانکتورهای ۲۰پین یک کانکتور ۴پین ۱۲ولت برای تامین انرژی مورد نیاز قطعات وجود دارد. این کانکتور دارای ۲ پین با گوشه‌های گرد و ۲ پین با گوشه‌های زاویه‌دار است که با دو کابل مشکی و دو کابل زرد از پاور به مادربرد متصل می‌شوند.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">تامین انرژی مازاد</font></p><p><font size="2"> در مادربردهای قدیمی و پایین‌رده علاوه‌بر کانکتورهای ۲۰پین یک کانکتور ۴پین ۱۲ولت برای تامین انرژی مورد نیاز قطعات وجود دارد. </font></p></div><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1442172.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1442172.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>&nbsp;- کانکتور ۴+۴پین و ۸پین E-ATX</strong>: این دو کانکتور می‌توانند برای استفاده در کامپیوترهای سرور بسیار کاربردی باشند. برای تامین انرژی مازاد در پردازنده‌های مرکزی (CPU) نیاز به کانکتورهایی است که بتوانند به خوبی از پس تامین انرژی پردازنده‌ها برآیند. کانکتور ۴+۴پین و ۸پین E-ATX از نوع ۱۲ولت هستند که می‌توانند برای این منظور مورد استفاده قرار گیرند.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">کانکتوری برای سرورهای کامپیوتری</font></p><p><font size="2">کانکتور ۴+۴پین و ۸پین برای تامین انرژی CPU در کامپیوترهای سرور که در آن‌ها شاهد بیش از یک CPU هستیم، کاربرد خواهند داشت.</font></p></div><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1386494.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1386494.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>کانکتور ۸پین PCI-E و ۶پین PCI-E</strong>: کارت‌های گرافیک حرفه‌ای برای انجام پردازش‌های گرافیکی سنگین به انرژی بیشتری نسبت به میزان انرژی‌ای که از درگاه PCI-E دریافت می‌کنند، نیاز دارند. برای تامین این انرژی روی کارت‌های گرافیک حرفه‌ای رابط ۶پین و ۸پین در نظر گرفته می‌شود.</font></p><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>کانکتور ۲+۶پین PCI-E</strong>: مانند کانکتورهای ۸پین PCI-E و ۶پین PCI-E، این کانکتور هم برای تامین انرژی کارت‌های گرافیک جدید استفاده می‌شود. شرکت‌های تولیدکننده‌ی پاور برای آن‌که بتوانند از پاورهای سطح حرفه‌ای‌شان هم برای کارت‌های گرافیک ۶پین و هم کارت‌های گرافیک ۸پین مناسب باشند، از کانکتور ۲+۶پین که دارای ۶پین به صورت یکپارچه و ۲پین به‌صورت جدا که بهره می‌برند که امکان تبدیل کانکتور ۶پین به ۸پین دارد.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">کانکتوری برای کارت‌های گرافیک حرفه‌ای</font></p><p><font size="2">کارت‌های گرافیک حرفه‌ای به انرژی بیشتری نسبت به آنچه که اسلات PCI-E ارائه می‌کند، نیاز دارند. کانکتور کانکتور ۸پین PCI-E و ۶پین PCI-E می‌تواند برای این موضوع مورد استفاده قرار گیرند.</font></p></div><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1425831.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1425831.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong>- کانکتور&nbsp; ۱۵پین SATA و Molex</strong>: تجهیزاتی مانند هارد، درایونوری و ... از طریق کانکتور ۱۵پین SATA انرژی مورد نیاز خود را برای فعالیت تامین می‌کنند. این تجهیزات قبلا از طریق کانکتور Molex انرژی خود را تامین می‌کردند.</font></p></div></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">تعداد ریل‌ها در پاور چقدر مهم است؟</font></h3><div class="c-content-expert__text"><div class="c-content-expert__img c-content-expert__img--center"><font size="2"><img data-src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1414142.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70" src="https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-reviews/1414142.jpg?x-oss-process=image/resize,w_960/quality,q_70"></font></div></div><div class="c-content-expert__text"><p style="text-align: justify;"><font size="2">پاورها به‌صورت تک‌ریل و چندریل در بازار موجود هستند. در پاورهای تک‌ریل هر کدام از قطعات می‌توانند بدون در نظر گرفتن نوع کانکتور به میزان دلخواه از شدت جریان بهره ببرند. این موضوع باعث می‌شود که هیچ‌گاه تجهیزاتی مانند کارت گرافیک با کمبود انرژی مواجه نشوند. تک‌ریل بودن خالی از مشکل هم نیست و ممکن است مقدار زیادی جریان به یک قطعه وارد و باعث آسیب‌دیدن قطعات یا حتی سوختن آن‌ها شود. در پاورهای چندریل هر کدام از ریل‌ها محدود به ارائه‌ی مقدار مشخصی شدت جریان هستند تا آسیبی به قطعات وارد نشود. باید به این نکته اشاره شود که با توجه به میزان جریان متفاوت در هر کدام از ریل‌ها در پاورهای چندریل، توجه ویژه‌ای برای اسمبل کردن پاور در کامپیوتر نیاز خواهد بود. به بیان بهتر، کاربر باید دانش لازم برای تخصیص هر قطعه با توجه به میزان انرژی مصرفی به ریل مورد نظر را داشته باشد. پاورهای تک‌ریل و چندریل هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند که با توجه به نیاز و سطح دانش سخت‌افزاری خود می‌توان اقدام به تهیه‌ی هر کدام کرد.</font></p></div><div class="c-content-expert__blockquote"><p><font size="2">با توجه به نیازتان انتخاب کنید</font></p><p><font size="2">پاورهای تک‌ریل و چندریل هر کدام دارای مزایا و معایبی هستند که با توجه به نیاز و سطح دانش سخت‌افزاری خود می‌توان آن‌ها را تهیه کرد. <br></font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2"><br></font></p></div></section><section class="c-content-expert__article js-expert-article is-active"></section><h3 class="c-content-expert__title"><font size="2">جمع‌بندی</font></h3><p style="text-align: justify;"><font size="2">برخلاف تصوری که عموم مردم از تهیه‌ی پاور برای کامپیوتر خود دارند، باید موارد زیادی را برای تهیه‌ی آن در نظر گرفت و تنها توان خروجی پاور نمی‌تواند عامل انتخاب برای کاربر باشد. اگر بخواهیم اصلی‌ترین مواردی که در تهیه‌ی یک پاور مهم هستند را نام ببریم، می‌توان به توان خروجی با توجه به نیاز حال و آینده (ارتقاء سیستم)، میزان بازدهی با توجه به گواهینامه‌ی 80 Plus، تنوع در کانکتورها و نوع ریل اشاره کرد. در نظر نگرفتن هر کدام از این موارد باعث می‌شود که کاربر در آینده‌ هزینه‌ی زیادی را برای تهیه‌ی یک پاور دیگر متقبل شود.</font></p></div> text/html 2019-07-20T11:06:28+01:00 tabrizdigilinks.mihanblog.com تبریز قارتال آپلود عکس Instagram در یک کامپیوتر شخصی http://tabrizdigilinks.mihanblog.com/post/370 <font size="2"> </font><div><font size="2"><br></font></div><div><p style="text-align: justify;"><font size="2">با این ترفندهای سریع، عکس ها را به Instagram از یک رایانه بارگیری کنید:</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 225px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(6).jpg"></font> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2"><span style="color: #ff6600;"><span style="font-size: 10.6667px;">نحوه آپلود عکس به Instagram از یک رایانه شخصی</span></span></font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">این امکان وجود دارد که عکس ها را از یک کامپیوتر به Instagram آپلود کنید، اگر از ترفندهای مناسب مطلع شوید. در این ترفندها به شما آموزش می دهیم که چگونه با استفاده از یک ویرایشگر عکس رایگان عکس های اینستاگرام را در دسکتاپ آپلود کنیم.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">هیچ راهی برای انجام این کار با استفاده از برنامه رسمی برای ویندوز 10 یا وب سایت Instagram وجود ندارد. هیچ برنامه Instagram برای MacOS نیز وجود ندارد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">خوشبختانه چند راه مفید برای برطرف کردن آن وجود دارد و عکس ها را به Instagram از کامپیوتر شما آپلود می کنند. همه چیز شما نیاز به یک نرم افزار رایگان دارد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">روش 1 : Vivaldi&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #0000ff;">1. دریافت Vivaldi</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 226px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(7).jpg"></font> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">مرورگر وب Vivaldi سریعترین و ساده ترین راه برای آپلود عکس به Instagram از یک کامپیوتر یا مک ارائه می دهد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">Vivaldi را دانلود و نصب کنید ، سپس از طریق ویزارد برای وارد کردن بوک مارک ها و تنظیمات خود، یا بر روی&nbsp;' Skip all'&nbsp; کلیک کنید و با تنظیمات پیش فرض مرورگر ادامه دهید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 223px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(3).jpg"></font> <p style="text-align: center; font-size: 8pt; color: #ff6600;"><font size="2">&nbsp;</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #0000ff;">2. یک پنل وب ایجاد کنید</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">برای رفتن به www.instagram.com ، سپس روی نماد پلاس (Add Web Panel) در سمت چپ رابط مرورگر کلیک کنید. URL به صورت خودکار پر می شود، بنابراین همه چیزهایی که باید انجام دهید این است که بر روی پلاس کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">نسخه موبایل اینستاگرام اکنون در نوار کناری در سمت چپ مرورگر ظاهر خواهد شد و همچنان در حال مرور سایت های دیگر خواهید بود. وارد حساب کاربری خود شوید، سپس نوار کناری را تغییر دهید تا سایت تلفن همراه به آسانی وارد شود.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 226px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(2).jpg"></font> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #0000ff;">3. در Instagram آپلود کنید</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">برای انتخاب یک عکس از رایانه یا لپ تاپ خود از آیکون + در پایین وب سایت کلیک کنید، فیلترها را اعمال کنید، یک عنوان و برچسب اضافه کنید و آن را به حساب خود آپلود کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">روش 2:&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #0000ff;">پخش برنامه&nbsp;</span></strong><strong><span style="color: #0000ff;">BlueStacks&nbsp;</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">BlueStacks App Player را دانلود و نصب کنید</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 225px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(8).jpg"></font> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #0000ff;">1. BlueStacks App Player را دریافت کنید</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">برنامه Instagram برای آندروید فوق العاده است و شما می توانید آن را بر روی دسکتاپ خود با استفاده از شبیه ساز آندروید BlueStacks برنامه پخش کنید، که شما را قادر می سازد تا عکس ها را به Instagram از کامپیوتر یا Mac آپلود کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">دانلود و نصب BlueStacks ، سپس چند دقیقه صبر کنید تا موتور برای اولین بار شروع به کار کند. آموزش را با استفاده از صلیب در سمت راست بالا رد کنید، مطمئن شوید زبان صحیح انتخاب شده است و روی دکمه فلش ضربه بزنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 225px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(5).jpg"></font> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #0000ff;">2. به حساب Google خود وارد شوید</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">روی ‘Continue’ کلیک کنید، سپس با استفاده از حساب Google خود وارد شوید. شرایط خدمات را مرور کنید و اگر موافقید، روی&nbsp;‘OK’ کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">کادرهای بعدی کاملا اختیاری هستند اگر فقط از BlueStacks برای آپلود به Instagram استفاده می کنید، به راحتی همه آنها را بردارید. روی فلش بعدی کلیک کنید، سپس نام خود را وارد کنید (فقط برای شخصی کردن بعضی از برنامه ها استفاده می شود).</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 225px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(4).jpg"></font> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><span style="color: #0000ff;">3. برنامه Instagram را در BlueStacks App Player نصب کنید</span></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">اکنون یک نسخه از فروشگاه Google Play را مشاهده خواهید کرد. جستجو برای Instagram (نوار جستجو در بالا سمت راست)، برنامه رسمی را وقتی که ظاهر می شود انتخاب کنید و روی Install کلیک کنید. این برنامه دسترسی به اطلاعات از جمله مخاطبین و مکان شما را درخواست خواهد کرد. اگر این کار را با شما انجام دهید، روی 'Accept' کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">بعد از یک لحظه، نماد Instagram زیر برگه My Apps ظاهر می شود. برای راه اندازی آن یکبار کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <div class="imgarticle"> <font size="2"><img style="width: 400px; height: 225px;" title="آپلود عکس از Instagram، ترفندهای اینستاگرام" alt=" آپلود عکس اینستاگرام در کامپیوتر, آپلود عکس" class="" src="https://www.beytoote.com/images/stories/computer/upload-instagram2-(1).jpg"></font> <p style="font-size: 8pt; color: #ff6600; text-align: center;"><font size="2">عکسهای خود را به Instagram آپلود کنید، فیلترها را اعمال کنید و آنها را به اشتراک بگذارید</font></p> </div> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2"><strong><span style="color: #0000ff;">4. آپلود، درخواست فیلتر و اشتراک گذاری</span></strong></font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">BlueStacks به اندازه و شکل یک گوشی هوشمند عمودی تغییر خواهد کرد. با جزئیات معمول خود وارد حساب کاربری خود شوید. Instagram شما همانطور که بر روی گوشی ظاهر می شود ، ظاهر خواهد شد.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">روی نماد پلاس در پایین کلیک کنید، سپس 'Gallery' را انتخاب کنید. روی منوی کشویی 'Gallery' در سمت چپ بالا کلیک کنید و 'Other' را انتخاب کنید و سپس 'Pick from Windows' را انتخاب کنید. عکسی را که میخواهید آپلود کنید پیدا کنید، آن را انتخاب کنید و بر روی 'Open' کلیک کنید.</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">&nbsp;</font></p> <p style="text-align: justify;"><font size="2">شما هم اکنون می توانید تصویر، فیلتر و یک عنوان اضافه کنید و آن را از طریق کلیه شبکه های اجتماعی معمولی به اشتراک بگذارید.</font></p></div>